Téma předložila už na jednání 15. prosince zastupitelka Jana Zwyrtek Hamplová, na návrh místostarosty Pavla Kuby (ČSSD) bylo však staženo z programu.

„Otázkou se budeme zabývat nejdříve 5. ledna na pracovní schůzce zastupitelů a pak na mimořádném zasedání, abychom neprotahovali program řádného jednání, které je naplánováno na 23. února,“ uvedl starosta Aleš Miketa (Věci veřejné).

Návrh podala Jana Zwyrtek Hamplová už podruhé. Poprvé to bylo letos v červnu, kdy ale hlasováním neprošel.

„Starosta Zdeněk Jirásko pro něj tehdy hlasoval, a proto se podle mého názoru nestal lídrem ODS. Chci případ Esmo dotáhnout do konce, proto jsem dala návrh na stůl hned po volbách, tedy nejdřív, kdy to bylo možné,“ říká Hamplová a pokračuje: „Cítím snahu to celé zamést pod koberec, aby se nemuselo nikdy vyslovit, za jak velké škody může bývalý starosta Kavřík. Snažím se však věřit, že stažení má sloužit jen k tomu, abychom si o věci otevřeně popovídali, a pak škodu nechali vyčíslit.“

Advokátní kancelář Ritter-Šťastný, s níž mám město smlouvu, na dotaz starosty Aleše Mikety uvedla, že konkurzní řízení dosud nebylo ukončeno.

„Proto je jakékoliv jednání o škodě předčasné, když v podstatě není o čem jednat,“ uvedl advokát Stanislav Handl.
„Ritter-Šťastný je právní kancelář, která zastupuje pana Kavříka, je tedy v jasném střetu zájmů,“ konstatovala nad stanoviskem kanceláře Hamplová.

Teplárenskou obchodní společnost Esmo založilo město v roce 1994 a vložilo do ní majetek v hodnotě asi 78 milionů korun. Společnost platila městu nájemné. V roce 1999 byla v Esmu zavedena na leasing nová technologie na výrobu tepla za zhruba 160 miliónů korun. Společnost se postupně dostala do platební neschopnosti. V říjnu 2006 na ni byl vyhlášen konkurz.

Bývalého starostu Ladislava Kavříka stálo Esmo politickou kariéru. Stanul před soudem za zneužití pravomoci veřejného činitele. Jako starosta podepsal bez souhlasu zastupitelstva listiny, které se týkaly nákupu nové technologie, a navíc podepsal závazek, že za úvěr na ni bude ručit město svým majetkem. Soud ho později plně osvobodil. Řekl, že starosta sice porušil zákon o obcích, ale nejedná se o trestný čin.

Jana Zwyrtek Hamplová tvrdí, že za krach Esma a škody, které to městu přineslo, je jednoznačně odpovědný právě Ladislav Kavřík.