Sídliště už je značně zastaralé, asfaltové chodníky i herní plácky mají své nejlepší roky dávno za sebou. Podobně jako na starších sídlištích ve většině měst je ale největším problémem území nedostatek parkovacích míst. V době, kdy tu paneláky vyrůstaly, nemělo auto zdaleka tolik rodin jako dnes.

„Když přijedeme později odpoledne, není auto kam postavit, auta stojí úplně všude,“ řekla Marcela Schwarzová, která bydlí na náměstí Kosmonautů.

Plně s ní souhlasí další obyvatelka sídliště Jarmila Návratová, která na sídlišti žije od začátku 80. let.  

„Když odněkud přijedeme v neděli, musíme auto nechat kolikrát až dvě stě metrů daleko. Taky chodníky jsou ve špatném stavu, chtělo by to i cyklostezku a taky zateplení domů,“ řekla Jarmila Návratová.

Prvním krokem k omlazení sídliště je analýza současného stavu. Na té už pracuje mimo jiné i šternberské Studio Zlamal nebo ostravská společnost Dopravní projektování.

Analýza posoudí současný stav parkovacích a odstavných míst, stav stromů a keřů, dětských hřišť a mobiliáře. Posoudí také funkčnost stávajících tras pro chodce: zda odpovídají potřebám, zda existují takzvané černé chodníčky, které je někdy dobré přiznat, jinde jim naopak úplně zabránit.

„To území má v sobě hlubokou zadluženost. Až budeme připravovat projekt, největší souboj bude o priority a pořadí jednotlivých etap, aby na sebe logicky navazovaly,“ řekla architektka Blanka Zlamalová.

Obyvatelé mohou do přestavby mluvit formou ankety

Zdůraznila, že důležitá bude komunikace s obyvateli sídliště například formou ankety, v níž by lidé vyjádřili své potřeby. Zpracovanou analýzu a projekt bude posuzovat také sedmičlenná komise. Jsou v ní zastupitelé, kteří v lokalitě bydlí, zástupci obyvatel a úředníci radnice.

Město počítá s tím, že do půl roku bude projekt připraven a v lednu, kdy bývají vyhlašovány výzvy různých dotačních titulů, podá radnice žádost o dotaci.  Ta by mohla uhradit sedmdesát procent nákladů. Jak vysoké ty náklady budou, ukáže až projekt.