Mohelničtí zastupitelé prodali dvě budovy, plochy v jejich okolí a přístupovou komunikaci do celého areálu. Transakci schválili nevelkou většinou. Proti byl například Luděk Pivoňka.

„V tom pozemku máme majetek, který se bude v čase trvale zhodnocovat. Prodat můžeme vždycky. V minulosti jsme prodali budov a pozemků tolik, že bychom měli nechat něco k dispozici i těm, kteří přijdou po nás,“ argumentoval.

Starosta Pavel Kuba připomenul, že některé nemovitosti nejsou v dobrém stavu a město by do nich muselo investovat.

„Neprodat by byla velká škoda. Už vzhledem k vyhlášeným vyhlášeným programům a novému dotačnímu období se peníze z prodeje v případě získání dotací dají znásobit. Umožní nám spolufinancování dotačních akcí, které máme v ambiciózním programu rozvoje města,“ řekl.

Logistické centrum

O zbývající část areálu Esmo projevily zájem tři firmy. Nejvyšší nabídku podala společnost R35store. Ta již loni odkoupila hlavní část areálu s kotelnou. Na místě již loni avizovala zájem vybudovat logistické centrum.

„Rekonstrukci velkého objektu již projektujeme. Prodej druhé části nebyl vyvolán naší firmou. Je v ní trafostanice, budovy, které nejsou v moc dobrém stavu. Celá tato část areálu je zatížena věcným břemenem nadzemního vedení, parovodu, plynovodu. Využitelnost pro jakoukoli třetí osobu je minimální,“ uvedl na zasedání zastupitelstva jednatel firmy R35store Jiří Sedláček.

Podle jeho názoru by pro kohokoli kromě jeho firmy nebo města byla využitelnost areálu minimální. Firma R35store přitom městu nabídla cenu o 1,3 milionu korun vyšší, než byla vyvolávací.

„Udělali jsme to proto, že pokud by cestu nevlastnilo město, ale jiná soukromá osoba, byl by to zdroj problémů do budoucna. Osobně si myslím, že ten areál nemá cenu ani odhadu, který je tady na stole,“ dodal.

Firma R35store koupila loni jádro areálu Esmo za 9,5 milionu korun. Hlavní budovu chce rozšířit směrem k nádraží. Naopak demolice patrně čeká trafostanici a komín.

Spletitý příběh společnosti Esmo sahá do roku 1994, kdy městská teplárenská společnost vznikla. Její existence je spojená s Ladislavem Kavříkem, který byl po celou dobu jejím jednatelem. Ten v roce 1999, kdy byl zároveň starostou Mohelnice, podepsal bez vědomí zastupitelstva leasingové smlouvy na kogeneraci za tři sta milionů korun. Nová technologie po několik letech Esmo potopila, protože firma po zdražení plynu neutáhla vysoké splátky leasingu. V roce 2006 Esmo zbankrotovalo. Město přišlo mimo jiné o majetek za bezmála osmdesát milionů korun, který do společnosti vložilo.