Projekt Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy připravuje společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, jejímiž akcionáři jsou jednotlivá města a obce. Dotýká se pěti měst regionu – kromě Mohelnice ještě Zábřeha, Šumperka, Loštic a Hanušovic.

Celkem přijde stavba na více než 1,6 miliardy korun, přičemž většinu nákladů, přesně 1,2 miliardy, uhradí dotace z Evropské unie. Na financování se ale musejí podílet ze svého rozpočtu i jednotlivá města.

Peníze použije jako podíl města na obří investici do kanalizace. Kvůli ručení bude muset možná zastavit bazén, dům kultury
a radnici

V Šumperku, Lošticích a Hanušovicích už mají otázku financování vyřešenou. Mohelnice potřebuje doložit, že ze svého rozpočtu dodá dvaapadesát milionů korun, přičemž ve městě se proinvestuje skoro půl miliardy.

Město předpokládá, že peníze získá půjčkou od Státního fondu životního prostředí. Fond nabízí půjčku na deset let s výhodným jednoprocentním úrokem. Nyní se řeší otázka ručení.

Město se mělo původně zaručit nemovitým majetkem. „Vytipovali jsme vhodné nemovitosti, které by připadaly v úvahu. Jde o bazén, dům kultury, a pokud by to nestačilo, tak budovy radnice," řekl místostarosta Aleš Miketa, který má tuto problematiku na starosti.

Je ale možné, že Mohelnice nebude muset do zástavy dávat žádný majetek. „Jednali jsme na Státním fondu životního prostředí. Jelikož je město v dobré finanční kondici, je možné, že fondu bude postačovat ručení rozpočtem města. Pro jistotu ale připravujeme i variantu s ručením nemovitostmi," sdělil Aleš Miketa.

Nyní se vypracovávají znalecké posudky, které stanoví skutečnou hodnotu nemovitostí. Pořízení posudků zaplatí ze svého rozpočtu město.

O přijetí půjčky a jejich podmínkách budou rozhodovat zastupitelé. Místostarosta předpokládá, že celý materiál by jim mohl předložit už na příštím zasedání, které se uskuteční na konci května.

V Zábřehu se rozhodli jít jinou cestou. Varianta půjčky od Státního fondu životního prostředí přišla vedení města jako méně výhodná, než když si radnice vezme úvěr od banky. Zábřeh počítá, že vzhledem k situaci na finančních trzích se mu s bankou podaří vyjednat výhodnější podmínky.

Zábřežští zastupitelé rozhodli, že město vypíše veřejnou soutěž na banku, která mu poskytne úvěr ve výši sta milionů korun. Z toho pětasedmdesát milionů použije radnice na úhradu podílu města na rekonstrukci kanalizace a zbývajících pětadvacet milionů korun na rekonstrukci nejdůležitějších komunikací a jejich opravu po výkopových pracích.

Právě zajištění úvěru ale celou stavbu oddálí. Veřejná soutěž na banku, jež poskytne úvěr, bude kvůli zákonným lhůtám trvat minimálně tři a půl měsíce, a to ještě za předpokladu, že se neúspěšné banky proti výsledku soutěže neodvolají.

Města přitom tlačí čas. Stavební práce totiž musejí být hotové do poloviny roku 2015, do podzimu tohoto roku je pak nutné předložit vyúčtování. Postavit se přitom má šedesát kilometrů nové kanalizace, dalších jednadvacet kilometrů má projít rekonstrukcí.

VHZ ale bude moci začít čerpat dotaci teprve poté, co doloží, že se města budou na spolufinancování podílet. Až pak se může začít stavět.„Dokud nebudeme mít uzavřené smlouvy s městy o jejich podílu na financování, nedoložíme všechny podklady a nebudou splněny podmínky pro rozhodnutí o vydání dotace. Do té doby se tedy nemůže začít kopat," upozornil ředitel VHZ Libor Dostál.

Projekt Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze se týká asi pětapadesáti tisíc obyvatel pěti měst. Kromě výměny potrubí a nové kanalizace pro asi 3700 obyvatel řeší také rekonstrukci čistírny odpadních vod v Mohelnici. Po jeho dokončení bude na kanalizaci napojeno takřka sto procent obyvatel.