V jedné ze tříd se společně učí prvňáci a druháci, v další třeťáci a poslední tvoří čtvrťáci až šesťáci.

Montessori je totiž společným vzdělávání dětí obdobného věku typické. Ideálně vždy v rozmezí tří let, čehož by chtěli ve Vápenné časem dosáhnout.

Zatím se škole a iniciátorům záměru daří držet krok se zájmem dětí a rodičů. První montessori třída na zdejší škole začala fungovat před třemi lety. Nyní se zde touto metodou učí žáků třiapadesát.

„Rozvoj montessori vzdělávání je obecný trend. Trochu nás překvapuje, že i tady na Jesenicku je takový zájem. Není tu však žádná soukromá škola ani jiná alternativa. Rodiny, které hledají něco jiného než klasickou školu, to řeší buď domácím vzděláváním, nebo dávají děti k nám,“ objasnila Alžběta Soukupová. Je předsedkyní spolku Cestou s montessori, který výuku touto metodou na vápenské škole zaštiťuje.

Puma americká. Tento druh je k vidění i ve Faunaparku v Horní Lipové
Dítě v zooparku zranila puma

Děti vzdělávané metodou montessori dnes tvoří čtvrtinu z celkového počtu místních školáků. V situaci, kdy školy na venkově bojují o každého žáka, to té vápenské přináší stabilitu. Většina zájemců o neobvyklou formu vzdělávání jsou přespolní, dojíždí sem z poloviny okresu.

„Montessori znamená rozšíření nabídky vzdělávání pro obyvatele Vápenné i širokého okolí. Druhým přínosem je, že se do naší vesnice přistěhovali lidé z velkých měst. Využili nabídku montessori, života v přírodě a v malé obci a chtějí v tomto prostředí vychovávat děti,“ řekl starosta Vápenné Leoš Hannig.

Montessori pedagogika je výchovný a vzdělávací program vytvořený podle zásad italské pedagožky Marie Montessori na počátku 20. století.

Je zaměřený na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností. Dítě je považované za osobnost, jejíž činnosti a aktivity by měli dospělí podporovat.

Zahájení velkého protipovodňového projektu v Rapotíně.
Velký protipovodňový projekt na Desné odstartoval