Oproti současné rezervaci se její hranice posunou o něco severněji. Z Moravičanského jezera do ní bude spadat jen malá část vodní plochy, naopak se do jejích hranic vejde téměř polovina sousedního jezera u Mohelnice, které součástí rezervace vyhlášené v roce 1994 nebylo.

„Přírodní rezervace je menší území utvářené především přírodními procesy. Tomu jezera neodpovídají, protože je ovlivňuje těžba štěrkopísku. Definice přírodní památky takovou činnost nevylučuje,“ řekl Petr Zifčák ze správy CHKO.

Ochrana přírodní památky je méně přísná než u rezervace. Na jejím území není například přímo zakázáno sbírat rostliny či odchytávat živočichy. Vypadá to, že na části jezera by časem mohly být povoleny rekreační aktivity, přestože je stále vedeno jako dobývací prostor, do nějž je vstup ze zákona zakázán.

„Já to vidím do budoucna optimisticky. Mohelnice už má v územním plánu vybudování pláží a zázemí pro rekreaci na části nejsevernějšího a prostředního jezera. Během pěti až deseti let, až se štěrkopísek vytěží, by se to mohlo podařit,“ řekl vedoucí odboru rozvoje mohelnické radnice Josef Reichl.

Také obec Moravičany chce do připravovaného územního plánu dostat plochu pro pláž na jihozápadním okraji jezera, který přiléhá k obecním pozemkům.

Nová přírodní památka bude vyhlášena až v příštím roce. Letos záměr narazil na problémy s doručováním všem vlastníkům či nájemcům pozemků. Ti musí oznámení osobně převzít a mají šedesát dnů na to, aby se k návrhu vyjádřili.

„U pěti z třiceti vlastníků je návrh zatím nedoručitelný. Například se čeká na ustanovení opatrovníka pro nezletilého majitele, další vlastník se odstěhoval neznámo kam,“ uvedl Petr Zifčák.

U Mohelnice a Moravičan leží tři jezera vzniklá těžbou štěrkopísku. V současné době se těží už jen v tom nejsevernějším nad silnící z Mohelnice do Stavenice. V prostředním jezeře se lidé s oblibou koupají, i když je to zakázáno.

Název Zátrže pro novou přírodní památku vychází z historického názvu území kolem Moravy, kde se vymílaly břehy.