Je to zemní hráz dlouhá 1578 metrů doplněná ochrannou zídkou a také mobilním hrazením v místě křížení se silnicí. Délka této linie přesahuje dva kilometry. Součástí stavby byla i úprava jezu za Lošticemi a rozšíření koryta Třebůvky. Obce Moravičany a jižní část Loštic tak již nyní nebudou ohrožovat povodňové průtoky na řekách Třebůvce a Moravě.

„Protipovodňová ochrana je navržena na hladiny při průtoku stoleté povodně s převýšením padesáti centimetrů. Umožní neškodné rozlití velké vody do nezastavěného území,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík. Pokud by voda přitekla odjinud než z řeky, jsou připravena čtyři mobilní čerpadla o celkovém výkonu jeden a půl kubíku za vteřinu.

Stavba zahájená v říjnu 2010 stála bez DPH zhruba 116 milionů korun. Technicky zajímavý je zejména nový rozdělovací objekt v korytě Třebůvky. Ten umožňuje rozdělit průtok mezi vlastní koryto řeky, která protéká centrem obce, a odlehčovací rameno mimo obec. Při velké vodě může omezit průtok do obce a voda má šanci rozlít se do polí.

Dosavadní jez na okraji Loštic dostal podobu balvanitého skluzu, který není překážkou pro ryby. Pod jezem směrem k dálničnímu mostu se rozšířilo koryto Třebůvky až na padesát metrů, což příznivě ovlivní odtokové poměry v Lošticích.

Stavebníci také odstranili malou vodní elektrárnu, která zužovala průtok. V trase ochranných hrází zmizely náletové dřeviny a v místě rozšíření koryta byla vykácena část břehových porostů.

„Jsme rádi, že je stavba dokončená a doufáme, že nás skutečně ochrání. Možná ji prověří už letošní jaro vzhledem k množství sněhu, který leží na horách,“ řekl starosta Moravičan Antonín Pospíšil (nez.).

Protipovodňové zemní hráze, které dokážou zadržet až stoletý průtok, chrání od loňského srpna také moravičanskou osadu Mitrovice, která patřila při povodni v roce 1997 k nejvíc postiženým. Kilometr dlouhá hráz obepíná zastavěnou část obce a bylo třeba na ni navézt asi deset tisíc kubíků zeminy. Stavba si loni vyžádala téměř sedm a půl milionu korun.