Vrchní soud v Olomouci 17. března zamítl odvolání manželů Vaňourkových proti vyvlastnění jejich pozemků pro stavbu silnice. Právě tato žaloba přípravu stavby v roce 2008 zastavila. Žalobci u soudu nebyli. Omluvili se a chtěli případ odročit s tím, že 14. března ukončili spolupráci se svým právním zástupcem Pavlem Němcem.

„Soud omluvu neshledal jako včasnou a odůvodněnou a vynesl rozsudek v nepřítomnosti žalobců,“ uvedl mluvčí Vrchního osudu Petr Angyalossy.

Na otázku Deníku, zda změna advokáta tři dny před rozhodujícím jednáním nebyla účelovou zdržovací taktikou, Pavel Němec neodpověděl.

„K tomu se nemohu vyjadřovat. Jsem vázán mlčenlivostí.“ Vzápětí ale dodal, že svým bývalým klientům by doporučil, aby podali ústavní stížnost.

„Soud jednal v rozporu s Listinou základních práv a svobod, porušil právo na obhajobu. Soudu jsem v pondělí ráno mailem sdělil, že už klienty nezastupuji. Jestliže je závažný důvod, tak soud běžně jednání odročuje. V tomto případě to měl udělat a poskytnout novému zástupci, aby se s případem seznámil,“ řekl Pavel Němec, který je zároveň poslancem za ČSSD a mohelnickým zastupitelem.

Proti rozsudku Vrchního soudu není odvolání, dnem doručení bude rozsudek vykonatelný. Ani případná ústavní stížnost na tom nic nezmění.

V případě druhého žalobce Karla Neubauera už Krajský soud také žalobu zamítl. Žalobce se 1. března odvolal, takže v nejbližší době skončí věc stejně jako v případě Vaňourkových u Vrchního soudu. Je nepravděpodobné, že by soud v obdobném případě rozhodl jinak.

Bez šance není ani financování stavby, i když připravené peníze stát už dávno přesunul jinam.

„Rozhodnutím hospodářského výboru se mi podařilo zařadit do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 100 milionů korun na zahájení stavby,“ uvedl šumperský poslanec Petr Krill (ODS). „Akce figuruje v rozpočtu jako nepokrytá. Počítá se ale s možným uhrazením z unijních zdrojů za předpokladu, že do operačního programu Doprava budou přemístěny další prostředky z jiných programů. Vláda by to měla projednávat v příštích týdnech. Věřím, že se nám podaří stavbu prosadit, důležité je zahájit ji.“

Nebýt dvou žalob, stavba obchvatu Zvole by začala už v létě 2008 a kolaudovat se mělo letos na podzim. Vlastníci pozemků dostali za své zahrady a pole šedesát korun za metr čtvereční. S více než třemi sty z nich se Ředitelství silnic a dálnic dohodlo a vyplatilo je. Dva majitelé prodej odmítli.

Manželé Vaňourkovi nesouhlasili s cenou. Ze všech majitelů jsou na tom nejhůř - jejich dům ve Vlachově totiž stojí jen asi 40 metrů od trasy silnice, její blízkost tržní cenu domu výrazně sníží.

Karel Neubauer bydlí půl kilometru od trasy obchvatu; říká, že protestuje především z principu. Trasa na západní straně obce je podle něj navržena špatně - měla by vést na straně východní.

Zdržení stavbu výrazně prodraží. Rozpočet z roku 2007 zněl na 903 milionů korun, teď už je cena na 1,2 miliardy.

Pokud by se stavba začala připravovat teprve letos, protesty majitelů pozemků by ji už na tak dlouho nezastavily. Parlament totiž v listopadu 2009 přijal zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, který celý proces vyvlastnění zjednodušuje.

„Například lhůty na podání žalob se zkracují na polovinu a soud musí rozhodnout do 90 dnů,“ uvedl poslanec Petr Krill.

Dopravní zatížení Zvole je obrovské. Denně tudy projede kolem patnáct tisíc aut. Obchvat představuje tři kilometru dlouhou čtyřproudovou silnici. Ta má ve směru od Zábřehu navázat na obchvat Rájce. Zvoli má obejít po pravé straně; zařízne se do úbočí kopce, kterému místní říkají Člupek. Za Vlachovem vyústí obchvat v místě křížení současné silnice I/44 s odbočkou na Lukavici.