Součástí Muzejní noci totiž byla i vernisáž nové výstavy Z historie naší dopravní policie.

„Výstava přibližuje období od Rakouska-Uherska, kdy ještě dopravní policie neexistovala a pořádek na cestách udržovalo četnictvo, cestáři a městští strážníci. Poté přecházíme přes období První republiky, protektorátu a let po roce 1945.

Snažili jsme se historii popsat až do současnosti, jak mohou návštěvníci vidět v aranžované scéně, kde jsou k vidění uniformy dopravních policistů z různých období až po současnou Policii ČR," přiblížila výstavu vedoucí Muzea silnic Alena Turková.

Návštěvníci se také dozvědí zajímavosti z vývoje dopravních předpisů, zákonů a nařízení, která upravovala provoz. Zjistí tak, že prvním „dopravním předpisem" u nás bylo patrně nařízení z roku 1756, které stanovovalo zásady pro jízdu a chůzi přes nynější Karlův most v Praze.

Dokumenty s nařízeními k organizaci a řízení dopravy ale byly vydány až ve druhé polovině devatenáctého století, kdy začal provoz narůstat a objevily se první parostroje a automobily.

Zajímavá je také část věnovaná vývoji dopravního značení. To se u nás systematicky začalo zavádět až od třicátých let minulého století a nejprve šlo jen o šest značek. První výstražné dopravní značky byly v Československu zavedené až v roce 1935. Současnou podobu získaly až za Protektorátu Čechy a Morava od listopadu 1939.

Muzejní noc ale nabídla mnohem širší škálu zábavy a vyžití. Malé děti se mohly vyřádit na dopravním hřišti, ty větší a jejich tatínky pak zaujala vystavená technika, kterou v minulosti používali silničáři, jako jsou různé sněhové frézy, stroj na malování čar na silnici, pluhy nebo gradery na úpravu terénu či podkladových vrstev vozovky. Nechyběly ani veterány na dvou i čtyřech kolech.

Muzejní noc v Muzeu silnic ve Vikýřovicích

„Přišli jsme se syny. Těm se asi nejvíc líbily silniční válce a pak také ukázka práce vyprošťovacího jeřábu," řekla návštěvnice Petra Holková.

Ukázka vyprošťovacího jeřábu, který se používá při odklízení následků dopravních nehod, patřila k vrcholům večera. Pracovníci šumperské vyprošťovací firmy předvedli, jak si umějí poradit s vétřieskou převrácenou na bok. Upevnili ji do lan a popruhů a nákladní auto vrátili opět na kola.

Nechyběly ale ani informace o prevenci či pomoci v kritických situacích. Svou činnost zde prezentovala civilní ochrana, zájemci se mohli dozvědět, jak účinně poskytnout první pomoc nebo si vyslechnout rady od pracovníků organizace BESIP.

Až do dvaadvaceti hodin si mohli návštěvníci prohlédnout i další výstavy, které Muzeum silnic nabízí. V současnosti je ve Vikýřovicích k vidění výstava dopravních prostředků z Kinder vajíček a také stálé expozice Via est vita – silnice je život, Po stopách bratří Kleinů – stavitelů silnic, železnic a mostů a Z historie a současnosti našich silničních mostů.