„Zajímala mě hlavně střední zdravotnická škola, na kterou se příští rok chci přihlásit. Mohly jsme se třeba studentek na různé věci zeptat,“ řekla Karolína Adamová z Loštic.

Představily se zde i školy různých zaměření, zájem budil třeba stánek brněnské univerzity obrany, praktické ukázky si připravila i Střední škola automobilní Zábřeh.

„Rodičům a ostatním zájemcům chceme umožnit získání užitečných a praktických informací přímo od zaměstnavatelů a škol,“ uvedl ředitel šumperského úřadu práce Ivo Bartl. Právě úřad práce se na organizování burzy podílí ještě s okresní hospodářkou komorou a Svazem průmyslu a dopravy.

Snahou akce je také zvýšit zájem mladých lidí o profese, které jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkové. Chybějí především o absolventy technických oborů, ale také řemeslníci. Zkušené a šikovné zaměstnance si firmy v současné době přetahují. Nyní řada zaměstnavatelů navazuje spolupráci se přímo se školami. Učni do různých podniků chodí během studia na praxe, ti šikovní pak ve firmách už zůstávají.

„Zájem firem je patrný i na letošní burze, zaměstnavatelů je zde více, než v minulých letech,“ konstatoval pedagog František Kašík ze Střední školy železniční, technické a služeb v Šumperku. I tato škola na burze lákala své budoucí studenty. „Žáky se snažíme oslovit s tím, že poctivé řemeslo je v dnešní době velmi žádané a absolventi mají velké možnosti uplatnění,“ dodal František Kašík.