„Pokud tedy bydlíte v Jeseníku, Vápenné, Staré Červené Vodě, Uhelné, Velké Kraši, Šumperku, Dubicku, Jestřebí, Kopřivné, Lošticích, Mohelnici, Pavlově, Petrově nad Desnou, Štítech, Úsově, Velkých Losinách, Vikýřovicích, Zábřehu, Zborově a patříte mezi vybrané byty, navštíví vás náš tazatel a dotazníky s jednotlivými obyvateli domácností vyplní," uvedla Kamila Vepřková z krajské pobočky Českého statistického úřadu.

Zdůraznila, že tazatel je povinen se prokázat při návštěvě služebním průkazem a na požádání respondenta předložit také svůj občanský průkaz. „Aby nedošlo k případnému zneužití této akce, je na Krajské správě statistického úřadu v Olomouci kontaktní pracovník, Alice Smutná, u níž je možné si telefonicky na čísle 585 731 507 ověřit oprávněnost návštěvy. Informováni jsou také starostové dotčených měst a obcí," sdělila Kamila Vepřková.

Dotazník má několik částí. Zjišťují například údaje o bydlení, o dávkách státní sociální podpory. Připomněla, že pracovníci statistiky jsou vázáni mlčenlivostí.