Parkoviště bude sloužit návštěvníkům finančního úřadu, ale také lidem bydlícím v panelových domech v ulici Žerotínov. Z devětatřiceti kolmých stání budou dvě vyhrazena pro lidi se zvláště těžkým postižením.

„Parkoviště vznikne v ulici Dvorská a s parkovištěm u finančního úřadu bude propojenou chodníkem se schodištěm. Součástí investice bude zárubní gabionová zeď a sadové úpravy,“ sdělila mluvčí města Zábřehu Lucie Mahdalová.

V současné době je na záměr podána žádost o stavební povolení. Náklady se odhadují na šest a půl milionu korun bez DPH.