Do výběrového řízení na pozici tajemníka městského úřadu se přihlásilo pět uchazečů, kritéria však splnili jen dva. Přednost Liboru Látalovi před bývalou tajemnicí z Jesenice u Prahy dali čtyři z pěti členů výběrové komise. V ní kromě starostky zasedli také oba místostarostové, právník a zástupce odborů.

Staronový tajemník by měl nastoupit do funkce k prvnímu říjnu nebo prvnímu listopadu letošního roku.

„Podpořil jsem protikandidátku. Byla naprosto kompetentní, s dlouholetými zkušenostmi ze státní a veřejné správy, znalá problematiky a všech souvislostí. Svou roli sehrál i fakt, že je nezatížená místním prostředím a minulostí,“ sdělil místostarosta Jeseníku Petr Procházka (ODS).

Libor Látal na jesenické radnici ve funkci tajemníka působil šest roků. Na svou funkci rezignoval a výpověď podal na jaře 2008 po personálním auditu, který nechalo provést minulé vedení radnice. Auditoři měli mimo jiné výhrady k práci tajemníka.

Na audit mezi dnešními představiteli města panují odlišné pohledy.

„Výsledky auditu byly jednoznačné. Provést restrukturalizaci úřadu a jednotlivých odborů, zrušení jednatřiceti míst, tedy ne výpovědi vytipovaným osobám, jak se často prezentuje. Dále přerozdělit kompetence, pracovní náplně a tak dále. Jednoznačným doporučením auditu byla také výměna na pozici tajemníka,“ uvedl dnešní místostarosta a tehdejší starosta Jeseníku Petr Procházka.

„Při průběhu auditů jsem byla a dlouhé roky jsem pana Látala v jeho funkci znala. Můj osobní názor je, že personální audit byl na objednávku. Aby byl důvod, aby pan Látal odešel, musely se ty důvody nějaké najít. Já jsem byla s jeho prací spokojena. Myslím si, že je to člověk na úrovni, jinak bych ho tu nechtěla,“ řekla starostka Jeseníku Marie Fomiczewová (ČSSD). V době auditu byla na městském úřadu vedoucí finančního odboru.

Podle jejího předchůdce ve funkci Petra Procházky bylo jediným zadáním auditu hledání úspor pracovních míst a s tím spojená finanční úspora.

„V průběhu auditu vedení města ani rada do jeho procesu žádným způsobem nevstupovaly. Výsledky auditu byly radě realizační firmou předloženy jako návrh na opatření. Tak, jak byly předloženy, byly i bez jakýchkoli úprav uskutečněny,“ sdělil Procházka.

Libor Látal je v současnosti zaměstnán jako právník na jesenickém úřadu práce. Ve funkci tajemníka nahradí Věru Prosovou, která odešla na vlastní žádost.

„Nesvěřila se nám, proč odešla. Následně napsala, že se jí naskytla životní pracovní příležitost někde jinde,“ řekla Fomiczewová.

Deník s několika otázkami oslovil také nového tajemníka. Na zaslaný e-mail však několik dní nereagoval a na telefonu nebyl k zastižení.