„Smyslem našeho počínání je připomenout jména asi šesti tisíc anglických, francouzských, polských a ruských zajatců, kteří v letech 1939 až 1945 pracovali, trpěli a umírali na Jesenicku," uvedl jeden z iniciátorů stavby památníku Zdeněk Korčián.

Na celém Jesenicku se v období druhé světové války nacházelo 44 zajateckých táborů. Vojáci v nich uvěznění měli nahradit pracovní síly, kterých se v té době nacistickému Německu nedostávalo. Dohledat se zatím podařilo jména osmi stovek bývalých věznů, většinou ze zemí sovětského svazu. Sto dvacet vězňů na Jesenicku kruté podmínky nepřežilo.

„Zejména pro sovětské zajatce byly podmínky strašné. Kmenový tábor v Lamsdorfu nebyl zprvu vůbec hotový, zajatci si museli kopat zemljanky. Kolikrát se stávalo, že po deštích se v nich utopili," řekl Roman Janas, který po osudech mužů uvězněných na Jesenicku pátrá.

Na sovětské vojáky, kterým se podařilo válku v zajetí přežít, pohlížel komunistický režim jejich státu jako na zrádce. Nechal je buď zastřelit, nebo jejich osudy končí v gulazích.

„Tito lidé byli nezaviněně biti dvakrát a neměli žádnou šanci se z toho dostat," poznamenal pravoslavný kněz a další z iniciátorů zhotovení památníku Libor Kratochvíla.

Stavba památníku trvala rok, měsíc a jeden den. Vyšla na dva miliony korun. Do této částky jsou zahrnuty četné dary jednotlivců i firem či dobrovolnická práce.

Památník v Horní Lipové je zároveň pravoslavným chrámem, prvním postaveným ve Slezsku. Šestiboký kostelík je zasvěcen svátku Proměnění Páně a svatému Nektariu Eginskému. „Samotné svěcení chrámu se uskuteční v září, ale už nyní tu budeme sloužit bohoslužby," řekl Libor Kratochvíla.

Kostelík a památník bude volně přístupný denně od osmi do dvaceti hodin. „Návštěvník tady může přijít, přečíst si něco z historie, nebo se ztišit a pomodlit," doplnil pravoslavný kněz.

Členové sdružení Kostelík v horách by v budoucnu chtěli vybudovat naučnou stezku, která by propojila památník s místy bývalých zajateckých táborů.