Jeho stavba sice byla pozastavena, ale přípravné práce pokračují. Nad Zvolí žili lidé v mladší a pozdní době bronzové, tedy asi v době 1200 až 800 před naším letopočtem.

„Nositelé kultury lužických popelnicových polí žili od středního Polabí po Povislí a od břehů Baltu po střední Moravu, která tak představuje její nejjižnější oblast. Přes 1200 hrobů z této kultury bylo objeveno v šedesátých letech v Moravičanech, nejbližší pohřebiště lidu lužické kultury však bylo prozkoumáno před čtyřiceti lety v nedalekém Rájci,“ řekl vedoucí výzkumu Tomáš Zeman z obecně prospěšné společnosti Archaia Olomouc.

Jestli pohřebiště v Rájci patřilo k právě objevené osadě, už nikdo nezjistí. Každopádně měli její obyvatelé hezký výhled do širokého údolí a možná si mohli dávat kouřová znamení s lidmi ze stejně staré osady nad Dubickem na protější straně údolí.

I v Dubicku nedávno úřadovali archeologové, když zkoumali plochu, kde obec staví inženýrské sítě pro rodinné domy.

Nad Zvolí zatím archeologové odkryli asi pět tisíc metrů čtverečních plochy, to je polovina prostoru, který mají v daném úseku prozkoumat. Vypadá to, že při něm odkryjí celou osadu. Právě kutají asi uprostřed budoucí vozovky.

Objevili asi tři stovky zahloubených jam: zásobní jámy na obilí, hliníky, z nichž dávní lidé těžili jíl na výrobu keramiky a omazávání proutěných stěn obydlí, a také kůlové jámy, tedy pozůstatky nadzemních staveb.

Vykopávky vydaly mimo jiné asi patnáct celých keramických nádob, zlomky bronzových jehlic a kamenné zrnotěrky. Naopak se neobjevily téměř žádné zbytky zvířecích kostí; zřejmě je podloží strávilo.

O existenci stop po dávných lidech u Zvole se vědělo už v době, kdy se tady kopal plynovod. Před dvěma lety potvrdily existenci osady sondy při zjišťovacím průzkumu v trase budoucí silnice.