I když se nejednalo o žádné pozoruhodné objevy, zjištění jsou pro odborníky cenná. Osvětlují totiž historický vývoj městské části.

„Výzkum byl je situovaný na samém okraji historického jádra Mohelnice, konkrétně v prostoru jižní části městského opevnění. Výstavba zděných hradeb proběhla v Mohelnici sice až někdy v 16. století, přesto zde nelze vyloučit existenci jednoduchého opevnění ve formě valu a příkopu již v období středověku,“ uvedl Peter Kováčik z olomoucké společnosti Archaia, která lokalitu zkoumala.

Archeologové odkryly pozůstatky opevnění, před nímž se nacházel příkop. Podél něj vedl vodní systém. Opevnění pak zaniklo nejspíš již v 2. polovině 18. století. Poté byl příkop zasypán a vznikly zde parcely pro stavbu několika domů. I ty ale později z mapy města zmizely.

„Největší z nich byla budova Dělnického domu, jehož sklepení se nám podařilo zachytit. Zajímavým nálezem byla neporušená kamenná studna, hluboká patnáct metrů a velká dřevěná káď, obě pocházející z 19. století,“ dodal Petr Kováčik.

V zemi se také skrývaly různé střepy i několik mincí, jejíž stáří archeologové teprve určí.

I když odborníci předpokládali, že najdou výrazné pozůstatky takzvané loštické brány, objevili pouze torzovité zbytky starší kamenné zdi v severovýchodním roku stavby.

V prostoru nyní už pracují dělníci, dílo mají předat letos v srpnu.