Důvodem pracovní návštěvy byla výstavba kanalizace, jež odvede splaškové vody z Hrabišína, Dlouhomilova a Brníčka přes přečerpávací stanici v Lesnici do čistírny odpadních vod v Leštině, a problémy se stavem silnic, které hodně poznamenaly výkopové práce.

Silnice ve třech zmiňovaných obcích jsou nyní ve velmi špatném stavu a řidiči musejí obcemi projíždět s nejvyšší opatrností. Na mnoha místech značky doporučují maximálně třicetikilometrovou rychlost a kvůli výmolům je dobré ji dodržovat. Už brzy by se to ale mělo změnit. I proto starostové pozvali hejtmana, aby se na vlastní oči přesvědčil, že je potřeba silnice opravit. Dotčené komunikace totiž patří právě kraji.

„Od revoluce se do komunikací u nás neinvestovalo. Opravovaly se jen mezi vesnicemi, ale přímo v nich ne, protože se vědělo, že se bude dělat kanalizace. Obce mají zaplatit opravu té poloviny komunikace, na které se kopalo. Nemá ale smysl opravovat jen polovinu, je potřeba, aby se spravily silnice celé," řekl starosta Brníčka Jiří Bartoš.

Obce navíc nemají na opravu komunikací prostředky. Kvůli stavbě kanalizace si musely vzít úvěr ve výši osmatřiceti milionů korun. Splácet ho budou dvacet let. Proto chtějí požádat kraj, aby na opravy silnic přispěl.

Hejtman to starostům přislíbil. „Přesvědčil jsem se, že ta investice je na místě. Komunikace jsou v dezolátním stavu a jsou v majetku Olomouckého kraje. Minimálně deset milionů korun poskytne kraj ještě letos, dalších deset milionů pak dáme příští rok a zařadíme je přímo do krajského rozpočtu," slíbil Jiří Rozbořil. Další peníze může uvolnit ještě Správa silnic Olomouckého kraje.

Návrh na poskytnutí prvních deseti milionů korun bude už příští týden schvalovat rada kraje. Pak jej ještě musí posvětit krajské zastupitelstvo.
Následně se bude jednat o tom, které silnice se opraví jako první. „Prvotní budou asi silnice druhé třídy, tedy průtah Hrabišínem a silnice z Hrabišína přes Dlouhomilov do Brníčka. Na přesném postupu se ale musejí dohodnout obce," doplnil Jiří Rozbořil.

„Po jednání krajské rady se všichni starostové setkáme na pracovní schůzce a domluvíme se, co se bude opravovat jako první a co necháme až na příští rok," shodli se starostové všech dotčených obcí.

Ve velmi špatném stavu je i silnice třetí třídy z Dlouhomilova směrem na Benkov. „Je tam nestabilní podloží," vysvětlil starosta Dlouhomilova Jiří Štelc.
Opravy všech silnic by vyšly podle odhadů celkem asi na pětadvacet milionů korun. Jde o náklady na nové povrchy. Pokud by se měly silnice rekonstruovat kompletně i s podložím, vyšplhaly by se náklady až ke stovce milionů. „Je otázka, zda těch dvacet milionů korun, o kterých jsme hovořili, bude vůbec stačit," připustil hejtman.

Pro region Povodí Loučky je výstavba kanalizace stavbou století a největší investicí, kterou zde pamatují. Celkem si vyžádá 207 milionů korun, z toho si sedmdesát procent pokryjí dotace. Z Evropské unie obce získaly 135 milionů, dalšími dvanácti miliony přispěl kraj. Celkem se na veřejné části postaví na třicet kilometrů stok. Výkopové práce skončí letos na podzim, pak přijde na řadu kolaudace hlavního řadu a následně zkušební provoz.