Pastva začala letos v Jeseníkách kvůli velmi chladnému jaru o měsíc později než obvykle. Tentokrát se o pastvu bezlesí postarají nejen ovce, ale také horští poníci a krávy.

„Různé druhy zvířat spásají rostlinný porost odlišně, proto jsme pro pastvu zvolili různé druhy. Od koní si například slibujeme důslednější vypásání zejména některých druhů trav, které ovcím příliš nešmakují,“ vysvětlil Radek Štencl z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Jeseníky.

Závod míru. Ilustrační foto
V Jeseníku se poprvé pojede prestižní časovka Závodu míru

Zvířata by měla napomáhat především udržení rozmanitosti horských květin.

„V Jeseníkách se nad horní hranicí lesa dříve kosilo a pásl dobytek. Zdejší květnaté horské trávníky jsou pestré právě proto, že je pomáhala udržovat lidská péče. Poté, co se s pastvou přestalo, začaly postupně zarůstat. Předpokládané účinky pastvy na rozmanitost alpínských trávníků se skutečně projevily již po přibližně pěti letech,“ uvedl Jindřich Chlapek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Jeseníky.

Pasoucí se dobytek je navíc atrakcí pro turisty. Panely popisující důvody obnovy tradičního vypásání horských trávníků jsou jedny z nejčtenějších.

„Cedulí jsem si všiml, ale velkou pozornost jsem jim nevěnoval. Teď, když vím, čemu se věnují, tak si je nejspíš při příštím výšlapu přečtu,“ řekl pravidelný návštěvník jesenických hor Michal Bock.

Na Praděd se po více jak 70-ti letech vrací pastva skotu, letos přibyli i nenároční huculští koně.
Na Pradědu se pasou koně a krávy. Pomáhají tak přírodě