Přístroj by se měl rychlost měřit na silnici první třídy mezi starým rejvízským mostem a kruhovým objezdem. Cílem je na frekventované silnici zklidnit dopravu.

„V tomto úseku je využívaný přechod směrem k IPOSu a také přechod u křižovatky průtahu a ulice 28. října. Po něm denně chodí kolem dvou set padesáti dětí do a ze školy,“ řekl před nedávnem ředitel Městské policie Jeseník Miroslav Táborský. Právě na druhém jmenovaném přechodu před rokem auto srazilo pěšího.

V úvahu připadá stacionární radar nebo úsekové měření rychlosti. „Jako spravedlivější se nám jeví úsekové měření, které díky čidlům zabudovaným v silnici propočítává průměrnou rychlost v daném úseku,“ sdělil místostarosta Jeseníku Václav Urban.

Město by systém buď za zhruba jeden a půl milionu zakoupilo, nebo by si jej pronajalo.

„Příjmy z pokut by měly být prvotně investovány zpět do zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu a chodců ve městě,“ doplnil místostarosta Urban.

Zkušenosti ze Šternberka

Stacionárními radary se nacházejí ve Šternberku. Instalovány jsou na výpadovkách na Olomouc a na Opavu. Zkušenosti jsou s nimi dobré.

„Dosáhlo se přesně toho účelu, ke kterému se směřovalo, a to zklidnění a zpomalení dopravy na tranzitu městem,“ uvedl v polovině minulého roku tehdejší místostarosta Michal Oborný.

Přínos potvrdila i mluvčí policie.

„Zcela jistě to vedlo ke snížení nehodovosti v daném úseku, neboť od roku 2015 neevidujeme v tomto konkrétním místě žádnou dopravní nehodu s chodcem,“ potvrdila Irena Urbánková.

Radary ve Šternberku mělo město nejprve pronajaté od soukromé firmy, následně si je pořídilo do vlastnictví. Učinilo tak v souvislosti se stížností jednoho z pokutovaných řidičů. Ten rozporoval fakt, že na výsledku měření měla zájem soukromá firma. Část peněz inkasovala podle počtu odhalených přestupků. Stěžovateli dal za pravdu Nejvyšší správní soud.