Na vysoké účasti v Zábřehu se mohl podepsat i fakt, že lidé spolu s hlavou republiky rozhodovali také o tom, zda má město prodat své pozemky firmě Wanemi, která chce v průmyslové zóně stavět papírnu a energetický zdroj.

„Je to možné, ale v referendu hlasovalo přibližně o sedm procent voličů méně než u prezidentských voleb," konstatoval mluvčí zábřežské radnice Daniel Gryc.

V Šumperku se v pátek před druhou hodinou odpoledne před některými volebními místnostmi dokonce tvořily fronty. „V jednom okrsku chtěl pán volit už v půl druhé s tím, že odjíždí a rád by odevzdal svůj hlas. Samozřejmě to ale nebylo možné," řekla vedoucí odboru správního a vnitřních věcí na šumperské radnici Petra Štefečková.

V jednotlivých volebních okrscích v obou městech účast hodně kolísala. V Šumperku byli nejpilnější voliči z okrsku číslo 19, který měl volební místnost na Základní škole v ulici 8. května. K urnám zde přišlo 67,17 procenta voličů.

Naproti tomu v okrsku číslo 1 nedosáhla účast ani třiceti procent. „Je to tím, že tento okrsek zahrnuje i radnici a jsou v něm do volebních seznamů zapsaní lidé, kteří mají z nejrůznějších důvodů trvalý pobyt na ohlašovně městského úřadu," vysvětlila Petra Štefečková.

Lidé, kteří úředně bydlí na radnici, ovlivnili volební účast i v Zábřehu. Tamní okrsek číslo 2, pod nějž spadá také radnice, byl jediný, kde přišla k volbám méně než polovina občanů. „Trvalé bydliště na radnici má v současnosti přibližně pět set lidí. Do volebního seznamu jsou zapsáni právě v tomto okrsku," sdělil Daniel Gryc.

V Zábřehu hned v sedmi z patnácti okrsků volební účast přesáhla sedmdesát procent. Nejpilnější byli voliči v místní části Ráječek, k urnám se jich dostavilo 75,35 procenta. Rovné tři čtvrtiny občanů přišly volit na Skaličce, jen o něco málo méně pak v Pivoníně.

Druhé kolo prezidentské volby je na programu za dva týdny, v pátek 25. a v sobotu 26. ledna.