Máte na začátku školního roku více klientů než normálně?
Stává se, že děti nejsou na školu připravené. Mají problémy s adaptací, zvládáním nové společnosti a školního režimu. Během září potom rodiče s těmito dětmi přicházejí a řešíme vyšetření školní zralosti. Zpětně jim je potom v případě školní nezralosti umožněn takzvaný dodatečný odklad a vrátí se ještě na rok do mateřské školy.

Jakým způsobem se rozhoduje o odkladech?
Máme standardizované testy, kterými děti vyšetříme a po dohodě s rodiči potom řešíme nejvhodnější postup.

Řešíte i opačné problémy, když dítě naopak umí více než ostatní a ve škole se nudí?
Ano. Někdy se stane, že do školy nastoupí mimořádně nadaný jedinec a už umí číst i psát. Řešíme to například individuálním studijním plánem a individuálním přístupem. Ve spolupráci se školou se v některých předmětech může přistoupit i k učivu určenému pro druháky, aby se dítě vzdělávalo podle svých schopností.

Takových je ale méně, že?
Samozřejmě. Daleko více je průměrných dětí a dětí s různými školními obtížemi.

Vstup do první třídy je pro většinu dětí velkým krokem. Otázkou zůstává, zda pomůcky pro školáky jsou zrovna tou věcí, na které by se mělo šetřit. S čím mají děti největší problém při prvním nástupu do školy?
Většinou mají někteří prvňáci opožděnější vývoj řeči a špatně vyslovují. Chlapečci mají také často špatné návyky při držení tužky a neradi kreslí. Tím pádem mají také méně šikovné ruce na psaní. Převažují však problémy s řečí.

Jak předcházet problémům při přechodu ze školky do školy?
Tady hodně záleží na rodině, jak má nastavený předškolní režim. Je důležité, aby rodiče děti vedli k samostatnosti, pravidelné domácí přípravě, cílevědomosti a dokončování činnosti. Je potřeba v dítěti pěstovat roli školáka s určitými povinnostmi. Zároveň se musejí připravit i rodiče. V poradně pořádáme kroužky, kde si dospělí vyzkoušejí roli rodičů malého školáka. Pomůže jim to zjistit, v čem jsou jejich ratolesti dobré nebo slabší a na co je potřeba se soustředit a podobně.

Dá se školní režim naučit už o prázdninách?
Určitě. Rodiče by měli děti učit, aby si hlídaly své věci, byly pořádné a vnímaly své povinnosti. Důležité je také rozvíjet samostatnost. Paní učitelka nebude školákům pomáhat ve všem jako maminka. Děti by zkrátka měly vědět, že povinnosti se blíží a měly by na to být připravené.

Nemají právě i rodiče prvňáků problém s přechodem ze školky do školy?
Jsou různí rodiče. Ambicióznější očekávají od svých dětí lepší výsledky, jiní velká očekávání nemají. Všichni by však měli přizpůsobit svůj čas, aby se alespoň trochu věnovali kontrole školních pomůcek a domácí přípravě do školy.

Naslouchají vašim radám?
Většinou respektují doporučení poradny a spolupracují s námi i se školou. Někteří však o děti takový zájem nemají a o pomoc nestojí.

Přicházejí více maminky nebo tatínkové?
Maminky převažují. Důležitá je ale spolupráce obou rodičů. Zvláště, když mají odlišné názory na výchovu, tak je potřeba, aby se přišli poradit oba.

Spolek přátel Doubice uspořádal pro děti i dospělé všech věkových kategorií koloběžkové závody na hrázi rybníka. Co radíte rodičům, když dítě školu nezvládá?
Obecně je potřeba ptát se proč. Proč dítě nezvládá některé úkoly? Nikdy není na škodu přijít se poradit do pedagogicko -  psychologické poradny a zjistit předpoklady a možnosti školáka. Často se stane, že školní režim odhalí některou z poruch učení, jako je dyslexie, dysgrafie a další. Brzké diagnostikování oslabení může pomoci k usnadnění vzdělávání a zohlednění těchto problémů ve škole. U dítěte se tak nerozvine těžká porucha nebo dokonce odpor ke škole.

Jak by měli rodiče dohlížet na školní činnost dětí?
Jsem zastáncem toho, že každý den by se měly kontrolovat výsledky školní práce a okamžitě řešit případné nedostatky. Pasivní čekání, že příště to bude lepší, k ničemu nevede. Kromě prvňáků čeká velký skok i deváťáky.

Jaké se mohou u nich vyskytnout problémy při přechodu na střední školu?
Jednak to mohou být problémy s učením v jiném stylu, kde převažuje nutnost učit se větší množství učiva a zkoušení je prováděno jinou formou a méně často. Při nevhodně zvoleném typu školy může vzniknout demotivace a rezignace z neúspěchu. Doporučovala bych vždy důkladnou rozvahu při volbě střední školy, zjištění studijních předpokladů, zájmů a motivace k danému studiu.

Není pro budoucí středoškoláky matoucí vysoký počet oborů, často i velmi specifických?
Děti mohou samozřejmě zkusit některý úzce specializovaný obor, myslím si ale, že je po dosažení základního vzdělání v patnácti letech příliš brzy pro vcelku závaznou volbu oblasti, ve které budou lidé zaměstnaní. Důležitý je společný základ, který by měla nabídnout i menší škála středních škol. Při volbě příliš úzce zaměřené střední školy čeká studenty v budoucnu nejspíše rekvalifikace a další vzdělávání. Možností pro nadané, jak odložit rozhodnutí o svém budoucím směřování, jsou gymnázia.

Říká se, že dnešní děti jsou zlobivější než dříve. Je to pravda?
Vývoj dětí je ovlivněný dnešní společností, technikou a všemi vymoženostmi. Dovednosti dětí jsou odlišné než v době před třiceti lety, ale že by byly děti vyloženě zlobivější, bych si netroufla tvrdit. Rozhodně jsou však jiné.

V čem jsou jiné?
Jsou ovlivněné počítači, internetem, finanční situací rodiny a více než dříve i svými možnostmi. Můžou se učit cizí jazyk nebo studovat v zahraničí. Do jejich chování se promítá i sociokulturní postavení rodiny. V tomto jsou odlišné než v dřívějších dobách. S tím možná souvisí i to, že mnozí z nich jsou pohodlnější či agresivnější. Vztah rodičů a dětí však zůstává stejný, navzdory jinému prostředí, kde se utváří.

Zmínila jste počítače a internet. Jaký mají vliv na dnešní děti?
Myslím si, že pokud jsou tyto moderní technologie dětem vhodně předkládány, nemusejí být na škodu ani u předškoláků. Počítačové hry mohou rozvíjet vnímání, řeč nebo i soustředění a cílevědomost. Dohled rodičů je však samozřejmostí. Nesmí se z her stát nekontrolovaná zábava bez většího smyslu. Trávení velkého množství času hraním her u počítače navíc vede k pasivitě a závislostem, což je také velký fenomén dnešní doby. Měla jsem i případy, kdy děti byly ochotné trávit volný čas pouze u internetu. Vnímání moderních vymožeností je však individuální.

Takže se nedá říct, že například sedmileté dítě může být u počítače maximálně hodinu?
Děti jsou různé. Některé se už v tak útlém věku dokáží učit s pomocí počítače a pro ty může být hodina málo. Jiné naopak stráví čas pasivně u nějaké skákačky – nicméně i ta může rozvíjet soustředěnost. Časově limitovat bych si děti proto netroufla. Je třeba rozlišovat, jestli jde pouze o hru, nebo o učení.

Michal Šíma