Součástí akce byla rekonstrukce propustků nebo prohloubení příkopů. Práce za 7,2 milionu korun provedla firma Kareta.

Na tento úsek navazuje rovněž nedávno obnovená cesta ve vlastnictví Lesů ČR, která vede k Severomoravské chatě a na romantické poutní místo Svatá Trojice. Z něj vedou turistické trasy do Králík, Štítů, Hanušovic nebo Starého Města.