Bohoslužba v kostele svatého Vavřince začne v 11 hodin. Kardinál Duka ji bude sloužit ke cti blahoslavené Marie Paschalis. Řeholnice, která v Sobotíně na sklonku druhé světové války zemřela mučednickou smrtí a je pochována na zdejším hřbitově.

Kardinál Dominik Duka v Bílé Vodě.
Kardinál Duka v rozhovoru pro Šumperský deník v Bílé Vodě na Jesenicku

Bohoslužba slibuje kromě duchovního i výjimečný kulturní zážitek. V podání scholy od svatého Mořice a varhaníka Jana Gottwalda zazní mše D dur Lužanská od Antonína Dvořáka.

Na bohoslužbu naváže o půl jedné odpoledne žehnání mauzolea rodiny Kleinů a následně přednáška o historii rodiny Kleinů a jejich mauzolea v sále hotelu Sidonie.

Kardinál na Šumpersku? Zcela výjimečně

V Sobotíně bude kardinál vůbec poprvé, na Šumpersko zavítal nositel tohoto titulu naposledy v říjnu 2013. Tehdy navštívil u příležitosti oslav 175. výročí posvěcení kostela v Bludově zdejší farnost Miloslav Vlk. V roce 2012 otevíral Dominik Duka muzeum v Bílé Vodě na Jesenicku.

V další části článku se mimo jiné dočtete:
- kdo a proč do Sobotína kardinála Duku pozval
- jak pokračují opravy mauzolea rodiny Kleinů'
- zda se Sobotín stal po blahořečení Marie Paschalis poutním místem.

Kardinála Duku do Sobotína pozval místní farář Milan Palkovič. „Když jsem se jednou na jižní Moravě s otcem kardinálem setkal, tak jsem ho o to požádal. Přislíbil, že přijde, byť to chvíli trvalo,“ řekl.

Varhany v kostele svatého Vavřince v Sobotíně.
Dobrovolníci zachraňují cenné varhany. Pořádají benefici i adopci píšťal

Palkovič připomenul, že na území olomoucké arcidiecéze je pohřbeno minimum svatých či blahoslavených, u nichž je známo místo jejich posledního odpočinku. Kromě Marie Paschalis je to už jen Jan Sarkander. Hrob svatého Metoděje nalezen nebyl, tělo nedávno blahoslaveného Huberta Unzeitiga Engelmara bylo spáleno v koncentračním táboře v Dachau.

Slib čistoty neporušila

„V Česku mnoho blahoslavených a svatých nemáme, zvlášť z poslední doby. Je to záležitost nejen arcidiecézní, ale i nadnárodní. Marie Paschalis pocházela ze Slezska, které bylo v té době německé, byl tam přítomen i polský živel. Zdálo se mi vhodné otce kardinála pozvat. I při jiných církevních slavnostech přijíždějí jako hosté biskupové z jiných diecézí,“ vysvětlil Milan Palkovič.

Děkovná bohoslužba za blahořečení řeholnice Marie Paschalis Jahnové v sobotu 18. června v Sobotíně.
Výjimečný moment pro celou Moravu. Mučednici ze Sobotína blahoslavili

Marie Paschalis Jahnová byla řeholnice z řádu alžbětinek. Pocházela z dnešní Nysy. Do Sobotína se dostala v březnu 1945. Opatrovala zde lidi bez domova a nemocné. 11. května 1945 se raději nechala zastřelit v situaci, kdy jí hrozilo znásilnění vojákem Rudé armády. Jako řeholnice totiž složila slib čistoty. Pohřbena byla na sobotínském hřbitově. Blahořečena byla spolu s devíti družkami ze svého řádu před dvěma lety.

Do Sobotína míří poutníci

Po blahořečení Marie Paschalis se Sobotín stal cílem některých poutníků. „Že by se tu střídaly autobusy, to ne, ale poutníci přicházejí. Hodně mají zájem poutníci z Polska. Sestry alžbětinky, které jsou v ostravské diecézi, se snaží její památku připomínat,“ popsal Milan Palkovič.

Lidé míří i k mauzoleu Kleinů, které už řadu let opravuje obec. Loni byli na budovu znovu osazeni čtyři andělé. V letošním roce by měly být v oknech kaple obnoveny vitráže, horní podestu hrobky bude znovu lemovat balustráda.

Mauzoleum Kleinů v Sobotíně. Snímek z roku 2015
Hrobka rodu Kleinů se dočká záchrany

„Když máme den otevřených dveří, projde hrobkou pět, sedm stovek lidí. O víkendech tam chodí na vycházku i stovka lidí za den. Až se obnoví zábradlí, měla by být hrobka včetně kaple a podzemních prostor o víkendech otevřena veřejnosti,“ odhalil plány starosta Sobotína Josef Hroch.