Dárci krve jsou, stejně jako ostatní lidé, během vánočních svátků poměrně obtížně dostupní. Transfúzní služba proto musí počítat s tím, že případné odběry mohou být komplikované a vytvořit si rezervy

„Abychom se na období svátků připravili, jednáme v předstihu s jednotlivými zdravotnickými zařízeními. Většina oddělení plánuje útlum operativní činnosti, a tak i krve je potřeba méně. Musíme být ale připraveni i na neočekávané situace," řekla Marie Urbánková, primářka Transfúzní služby v Šumperku.

Odběry krve a plazmy prováděli zdravotníci na středisku Transfúzní služby v Šumperku ve standardním režimu až do 21. prosince. Nyní následuje klidnější „sváteční režim". I přes pečlivé plánování a mnoho let zkušeností může nastat akutní situace, kdy je potřeba zásoby doplnit.

„Už se nám stalo se nám, že jsme kvůli neplánované velké operaci museli svolat tým laborantek a sester a obvolat dárce, aby přišli i o svátcích. Ti, kteří mohli, naštěstí měli pochopení a přišli," vzpomíná primářka Urbánková.