Studniční vrch nad jesenickými lázněmi je prameny doslova protkán. Vodou zásobují část část Jeseníku.

"Standardní vydatnost se pohybuje mezi deseti až dvanácti litry za sekundu. V roce 2016 vydatnost tohoto vodního zdroje klesala i pod hranici sedm litrů za sekundu, takový pokles jsme zaznamenali i v roce 2019. Minimum, které potřebujeme, je zhruba pět litrů za sekundu," objasnil technický ředitel VAK Robert Černý.

Vodní zdroj ze Studničního vrchu zásobuje zhruba dva a půl tisíce obyvatel Jeseníku. Zcela klíčový je pro zdejší lázně.

"Soustava vodovodů je sice propojená, ale pouze tak, že z lázní by bylo eventuálně možné zásobovat částečně Jeseník, nikoliv naopak. Lázně jsou přímo závislé na tomto zdroji vodu a náhrada za něj neexistuje," zdůraznil Robert Černý.

Priessnitzovy léčebné lázně s VAKem na projektech ohledně vody spolupracují.

"Co se týká průzkumu a znovuobnovování vodních zdrojů, víme, že tento projekt VAK dělá. Hovořili jsme s nimi o tom a podporujeme to. Další projekt, zadržování vody v kopcích a lesích nad lázněmi, jsme víceméně iniciovali," řekl ředitel Priessnitzových léčebných lázní Roman Provazník.

Co ukázal průzkum?

Od roku 2017 běží na Studničním vrchu rozsáhlý hydrologický průzkum. Odborníci prozkoumali zhruba osm kilometrů čtverečných Sokolského hřbetu. V první etapě šlo o průzkum jedenácti pramenů a sedmi povrchových toků, druhá etapa se podrobněji zaměřila na čtyři prameny: Jitřní, Vilémův, Rumunský a Priessnitzův. Průzkum lokality obnášel měření průtoku na 21 místech, vykopání sond, opakované kontroly či pořizování fotodokumentace. Díky sběru a vyhodnocení dat pak bylo možné vytipovat prameniště, které zasluhují největší pozornost.

V případě Studničního vrchu se VAK zaměřil na povodí Priessnitzova a Pekelného potoka. Z kopaných sond vyplynulo, že v oblasti Pekelného potoka dává smysl postavit přehrážky bez spodních výpustí. Ty zadrží dešťovou vodu, zpomalí její odtok a umožní její pozvolné zasakování do země. Stavba přehrážek je naplánována na roky 2021 a 2022.

V následujících letech VAK kromě tohoto projektu plánuje do své sítě napojit nové vodní zdroje. Na úpravnu vody v Adolfovicích by měl být napojen Keprnický potok. Dalším novým zdrojem bude podzemní vrt v Horní Lipové. Zahájen bude hydrogeologický průzkum i v oblasti Křížového vrchu. V hledáčku má VAK také zřízení nového vodního zdroje v horní části Domašova.