Je to tím, že v roce 2005 začala povinná výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Těmto dokladům tak letos končí jejich desetiletá platnost.

„Jedná se o tisíce občanských průkazů, které je třeba vyřídit kromě dalších běžných výměn, jako například při změně trvalého pobytu, rodinného stavu nebo při ztrátě a odcizení," vysvětlila mluvčí šumperské radnice Olga Hajduková.

Dodala, že nelze předpokládat, že by se situace na pracovišti občanských průkazů v dohledné době změnila.

„Pro další zlepšení podmínek již nemá správní oddělení technické vybavení ani personální kapacitu Situace na Městském úřadě v Šumperku určitě není ojedinělá, větší nápor je na pracovištích v celé republice," konstatovala Olga Hajduková.

Lidé mohou své doklady vyřídit v úředních hodinách od pondělí do čtvrtku. V září bude možno opět využít internetový rezervační systém, který je nyní v době dovolených zablokován.

„Není v silách jediné pracovnice obsloužit klienty přítomné v čekárně a současně vyřizovat rezervace," zmínila Olga Hajduková.