Projekt na zkvalitnění a zefektivnění činnosti městského úřadu prostřednictvím odborně zdatných a kvalifikovaných úředníků začne už v září a skončí na konci prázdnin roku 2014.

Školeními a specializovanými kurzy projdou jak vedoucí zaměstnanci úřadu v čele se starostou, oběma místostarosty, radními a vedoucími odborů, tak řadoví pracovníci. Ti se budou učit komunikovat s klienty, seznámí se se zákonem na ochranu osobních údajů, správním řádem nebo problematikou korupce.

Plných pětaosmdesát procent nákladů na tyto kurzy, tedy přibližně 3,34 milionu korun, získá Mohelnice jako dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Ze svého rozpočtu bude muset město přidat necelých 590 tisíc.