Celkem osm okruhů různé délky i sklonové náročnosti se nachází na území mezi Jeseníkem, polskými Glucholazy a Heřmanovicemi. Nejkratší, dětský, měří necelých osm kilometrů, nejdelší pětačtyřicet.

Cyklisty zavedou na Rejvíz, do zlatokopeckého skanzenu u Zlatých Hor, ale třeba i do kopců opuštěné Medvědské hornatiny.

„Projekt vznikl z iniciativy Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, se kterým jsme se spojili. Partnerem je gmina Glucholazy (polská územní jednotka, pozn. red.). Cílem bylo vyznačení turistických a cykloturistických tras.

Domluvili jsme se, že cyklistickou část včetně propagačních materiálů, map a brožur zpracuje Sdružení cestovního ruchu Jeseníky a Klub českých turistů označí trasy,“ shrnul starosta Zlatých Hor Milan Rác.

Jesenická poliklinika
Do Jeseníku míří dva noví praktici. Kdy začnou ordinovat?

Dva z okruhů vedou přes polské příhraniční město Glucholazy. Starosta Glucholaz Edward Szupryczynski vnímá projekt Po stopách zlata – pěšky i na kole jako velkou aktrakci.

„Chtěli bychom, aby turistických i cyklistických tras se Zlatými Horami i Mikulovicemi bylo co nejvíce, aby spolu celé pohraničí mohlo spolupracovat,“ zmínil.

Ačkoli Zlaté Hory a Glucholazy dělí jen pár kilometrů, státní hranice byla pro cyklisty těžko prostupná.

„Je to možná dvacet let, kdy jsem se snažil dostat z Glucholaz do Mikulovic jinak než po hlavní cestě. Nešlo to, skončil jsem uprostřed lesa. Dnes jsou všude vybudované cyklostezky a vznikají další,“ řekl Petr Mudra, předseda správní rady Sdružení cestovního ruchu.

Wellness na jesenickém koupališti před uvedením do zkušebního provozu v červenci 2018
V kauze wellness v Jeseníku létají miliony. Rozuzlení se ale do voleb nedočká

Při vymýšlení okruhů využili jejich tvůrci síť existujících lesních cest nebo cyklotras.

Zlatohorský projekt je součástí širší iniciativy YES Cyklo.

„Jejím smyslem byly od začátku okruhy. Většina turistů někde bydlí, chtějí se vracet do místa, odkud vyjeli. Všichni si hledají objízdné trasy, aby se nevraceli po stejné cestě,“ podotkl Petr Mudra.

V rámci projektu YES Cyklo bylo dosud vyznačeno 568 kilometrů tras. První vznikaly na Jesenicku, poté se inciativa rozšířila i na Šumpersko. V příštím roce vznikne hustá síť okruhů také na Staroměstsku.