Na území dnešního okresu Šumperk žili obyvatelé německé i české národnosti. Nacistická okupace vedla ke germanizaci celé oblasti. Poněmčování se dotklo města Zábřeh, oblasti kolem Úsova, Mohelnice, Cotkytle či Rudy nad Moravou.

Celý proces ilustruje dění v obci Bludov. Byly zde zřízeny německé třídy školy i mateřské školky.

„Jako pára nad luntem“ se rozplynuly organizace jednotlivých politických stran, byla rozpuštěna tělovýchovná organizace Sokol, její jmění bylo zabaveno.

Obecní, spolkové i školní knihovny byly zaplombovány a následně z nich byla po německé prohlídce vyřazena řada knih. Aby německý ráz obce byl dokonalý, bylo nařízeno, aby všechny nápisy na obchodech a živnostech byly německé. Stejně jako ve všech obcích v Sudetech byl upraven i místní pomník padlých v první světové válce.

„Německé prapory s hákovým křížem bývaly vyvěšovány při velmi četných německých slavnostech. Nejen na budovách veřejných, ale i v dosti značném počtu na domech soukromých. Obec při tom činila dojem obce ryze německé. České prapory byly pečlivě uschovány. Jejich vyvěšení by bylo považováno za sebevraždu,“ stojí v místní kronice.

Nejtvrdším prostředkem germanizačním pak bylo vysídlování českých sedláků. Na Zábřežsku se nicméně již v roce 1939 začaly formovat zárodky protinacistického odboje.