Do regálů v prostorách klubu se vejde přes čtrnáct stovek svazků. Tolik publikací mají k dispozici venkovské knihovny například v Maletíně, Jestřebí, Rájci či na Malé Moravě.

„Původně jsme počítali s umístěním pěti stovek knih, jsme velice rádi, že se nám jich sem podařilo umístit třikrát tolik,“ poznamenala ředitelka šumperské knihovny Kamila Šeligová.

Konkrétní tituly knihovníci vybrali na základě dlouhodobého sledování výpůjček v pobočce Sever. Knihy ve výběru budou několikrát do roka obměňovat, na objednávku též přivezou publikace, které si lidé objednají z elektronického katalogu.

Byli vyslyšeni i lidé, kteří si přicházeli do knihovny půjčovat brožované detektivky či harlequiny, těch zde knihovnice umístily na dvě stě kusů. Zájemci si mohou vybírat z více než 350 kusů časopisů, pro čtenáře novin byl předplacen Deník. Pro děti je zde určena police s téměř dvěma sty tituly.

Zájemci budou moci půjčovat knihy každé sudé pondělí v otvírací době klubu, to je od 13.30 do 15.30 hodin. V tuto dobu zde bude profesionální knihovnice, která čtenářům poradí, případně jim objedná knihu na přání. Vracet je možné publikace i prostřednictvím biblioboxu před budovou.