Vrba náhrobní byla vysoká asi patnáct metrů. Po radikálním řezu je to zhruba polovina. Ze stromu zbylo několik silnějších větví v koruně a především mohutný kmen o obvodu 470 centimetrů.

A právě stav kmene je důvodem radikálního zásahu. Zhruba třetinu jeho obvodu tvoří rozsáhlá otevřená dutina. Zdravé dřevo tvoří místy jen desetinu průměru stromu.

Houby útočí

„Strom má rozsáhlou otevřenou dutinu. Nejvýznamnějším limitujícím prvkem je rozsáhlá přítomnost plodnic dřevokazných hub, zejména ohňovce obecného, který silně narušuje stabilitu celého torza stromu,“ popsal arborista Martin Blažek.

Cílem sesazení koruny v minulých dnech bylo zvýšit bezpečnost stromu právě vzhledem k jeho rozsáhlému poškození. Vrbu by bylo teoreticky možné pokácet a na jejím místě vysadit nový strom, jak ale arborista Blažek upozornil, důležitá u stromů není jen jejich velikost a monumentálnost.

Krása není jen v mládí

„Důležité je mít ve městě i staré, dožívající stromy, které skýtají cenné útočiště pro ptáky a nesčetný hmyz a které nám mimo jiné připomínají i to, že v každé etapě života plníme jiné životní funkce a že krása není jen v mládí, ale i ve stáří. Podobně jako u lidí,“ poznamenal.

Strom je nicméně podle odborníka vitální a v krátké době jistě silně obraší. „Do budoucna bude nutné nově vzniklý obrost pravidelně redukovat, řekněme určitě do deseti let, a kvůli pokročilé destrukci houbami napadajícími i kořenový systém dále snižovat torzo stromu,“ uzavřel.