Přes Zámecké náměstí denně prochází řada Jeseničanů.

„Před pár lety tu spravili morový sloup. Kdyby ještě udělali ty chodníky, bylo by to tady hezčí,“ poznamenal Jan Polášek.

Úpravu prostranství v centru města samospráva nechystá. Důvodem jsou nejasné majetkoprávní vztahy.

Značka u vjezdu do obce Lipová-lázně.
Lipová-lázně? Raději bychom se jmenovali Lázně Lipová, zní z obce

„Víme, že by si ten prostor zasloužil revitalizaci. Pozemek Zámeckého náměstí ale spadá pod církevní restituce, které nejsou dořešeny,“ řekl starosta Adam Kalous.

Stejný problém znamenal před časem stopku i pro záměr znovu přivést vodu do příkopu okolo tvrze.

Městu se nepodařilo získat stavební povolení pro přivaděč vody z řeky Bělé.

„Lesy České republiky (vlastník pozemku, pozn. red.) nechtěly podepsat smlouvu o právu provést stavbu, protože byl na pozemek vznesen restituční nárok ze strany církve,“ řekl vedoucí Oddělení investic a rozvoje Města Jeseník Jiří Uher.

Regenerace sídliště 9. května v Jeseníku, stav v úterý 4. dubna.
Proměnu sídliště v Jeseníku komplikuje špatné podloží

Nejstarší část starého Jeseníku

Zámecké náměstí představuje jednu z nejzachovalejších částí starého Jeseníku.

Okolí Vodní tvrze je nejstarší městskou částí, která souvisela s hospodářským zázemím biskupského statku.

Na náměstí se nachází řada památek. Kromě Vodní tvrze to jsou kostel Nanebevzetí Panny Marie, morový sloup Nejsvětější Trojice nebo městský znak z roku 1606 umístěný na fasádě fary.

V prostoru dnešní Yesenky stál vrchnostenský pivovar s rybníkem. Zchátralý objekt byl zbourán v polovině 60. let 20. století.

Řidiče mířící do Jeseníku vítají nové cedule.
Návštěvníky Jeseníku vítají nové poutače