Přes Zámecké náměstí denně prochází řada Jeseničanů.

„Před pár lety tu spravili morový sloup. Kdyby ještě udělali ty chodníky, bylo by to tady hezčí,“ poznamenal Jan Polášek.

Úpravu prostranství v centru města samospráva nechystá. Důvodem jsou nejasné majetkoprávní vztahy.

„Víme, že by si ten prostor zasloužil revitalizaci. Pozemek Zámeckého náměstí ale spadá pod církevní restituce, které nejsou dořešeny,“ řekl starosta Adam Kalous.

Stejný problém znamenal před časem stopku i pro záměr znovu přivést vodu do příkopu okolo tvrze.

Městu se nepodařilo získat stavební povolení pro přivaděč vody z řeky Bělé.

„Lesy České republiky (vlastník pozemku, pozn. red.) nechtěly podepsat smlouvu o právu provést stavbu, protože byl na pozemek vznesen restituční nárok ze strany církve,“ řekl vedoucí Oddělení investic a rozvoje Města Jeseník Jiří Uher.

Nejstarší část starého Jeseníku

Zámecké náměstí představuje jednu z nejzachovalejších částí starého Jeseníku.

Okolí Vodní tvrze je nejstarší městskou částí, která souvisela s hospodářským zázemím biskupského statku.

Na náměstí se nachází řada památek. Kromě Vodní tvrze to jsou kostel Nanebevzetí Panny Marie, morový sloup Nejsvětější Trojice nebo městský znak z roku 1606 umístěný na fasádě fary.

V prostoru dnešní Yesenky stál vrchnostenský pivovar s rybníkem. Zchátralý objekt byl zbourán v polovině 60. let 20. století.