Zástupci ministerstva životního prostředí, lesníků, ochranářů, místních samospráv a členů petičního výboru za vznik Národního parku Jeseníky jednali před dvěma týdny o takzvaném plánu péče. Ten určí, jak bude národní park rozdělen do zón, stanoví podobu péče o lesy a živočichy na území parku a vymezí také turistické a rekreační užívání lokality.

Národní park je navržen na čtrnácti a půl hektarech ve vrcholových partiích Jeseníků. Má být rozdělen do tří zón.

„Ta nejcennější, kde je možný pohyb jen po vyznačených cestách a nesmí se v ní nic stavět, v návrhu zaujímá třicet šest procent celkové rozlohy parku. Druhá zóna zaujímá čtyřicet dva procent a třetí dvacet dva procent,“ přiblížil místostarosta Jeseníku Petr Procházka.

Návrh také počítá s tím, že by na území národního parku nevznikaly nové stavby a nezvyšovala se kapacita stávajících hotelů a chat. Rozšiřovat by se rovněž neměla stávající síť tras pro pěší turisty, cyklisty ani běžkaře. Nynější lyžařské vleky a sjezdovky by mohly v národním parku zůstat, nicméně jejich provozovatelé by na nich nesměli provádět „nežádoucí změny“. Tato ustanovení by se dotkla například chat a vleků pod vrcholem Pradědu.

„V dokumentu se v podstatě říká, že na území národního parku může zůstat to, co tam je, ale nesmí se to rozšiřovat či zvětšovat. Dokument připouští, že se mohou zařízení obnovovat, ale nesmí se zvyšovat kapacita vleků a podobně,“doplnil Procházka.

Se zřízením národního parku však nesouhlasí řada místních samospráv. Negativní stanovisko k záměru dali například zastupitelé v Loučné nad Desnou.

„Myslíme si, že pro lidi vzniká další regulační prvek. Stávající ochrana je dle našeho názoru dostatečná. Vnímáme to jako snahu uměle vytvořit pracovní místa. Jednak pro strážce parku, jednak pro dobře placené ředitele a úředníky,“ shrnul postoj většiny zastupitelů starosta Loučné Pavel Martínek. Podle jeho názoru by vznik parku obci nepřinesl pozitivní finanční efekt, jak se uvádí.

Nesouhlasný postoj Loučné není podle Martínka ojedinělý. „Se záměrem nesouhlasí Svazek obcí údolí Desné i Vernířovice, Sobotín a Velké Losiny, kterých se to bezprostředně týká. Pokud vím, tak jsou proti i obce na Rýmařovsku,“ sdělil.

Zda Národní park v Jeseníkách v dohledné době vznikne, není vůbec jisté.

„Ve finále jednání nám náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař jednoznačně řekl, že v současnosti ministerstvo nemá fyzické ani finanční kapacity, aby začalo Národní park Jeseníky připravovat,“ řekl Procházka.

„Tento dokument se dopracuje a můj pocit je, že v tuto chvíli skončí někde v šuplíku. Myslím si, že minimálně po dobu dvou až tří let. Až bude příhodnější doba, dá se znovu vytáhnout a lze s ním pracovat,“ sdělil Procházka své přesvědčení o budoucnosti Základních tezí plánu péče.

Ke konkrétní otázce, kdy by měl být národní park v Jeseníkách vyhlášen, se zástupci ministerstva Deníku nevyjádřili. V současnosti se podle nich diskutuje o tom, jaká pozitiva a negativa by zřízení parku přineslo.

„Smyslem zřízení pracovní skupiny a podstatou jejího jednání bylo pojmenovat základní parametry a přístup k danému území v případě, pokud by byl Národní park Jeseníky vyhlášen. V žádném případě se nejedná o zahájení procesu přípravy jeho vyhlášení,“ uvedla Marta Machková z tiskového oddělení Ministerstva životního prostředí.