Na školách přibudou obory, po jejichž absolventech je poptávka na trhu práce a které zatraktivní nabídku těchto vzdělávacích zařízení. Například na Střední odborné škole a středním odborném učilišti strojírenském a stavebním bude možné nově studovat informační technologie a obor elektrikář. Škola kvůli tomu změní název na Střední průmyslovou školu Jeseník.

Odborné učiliště a Praktická škola v Lipové-lázních se rozroste o budoucí tesaře, ošetřovatele a kameníky. Obor kameník sem přejde právě z jesenickém průmyslovky.

„Obor kameník měl na Jesenicku dlouholetou historii. Možná se poté už tolik nedbalo na práci škol, které se zabývaly výukou řemesel. Na Jesenicku jsou lomy, kameníci tu chybí a Lipová se tento obor pokusí znovu nastartovat,“ řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Přibudou i maséři

Jiný název bude mít také Střední škola gastronomie a farmářství v Jeseníku.

„Do názvu kvůli novému oboru masér ve zdravotnictví přibude slovíčko služeb,“ poznamenal náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast školství Ladislav Hynek.

Podle ředitelky školy Silvie Pernicové se při rozšiřování nabídky oborů vycházelo z potřeby regionu.

„Jsou tu lázně, kde probíhají fyzioterapie a které mají neustálý hlad po absolventech tohoto oboru. Při volbě školy, která by tento obor mohla nabízet, byla zvolena naše, a to díky dobrým vztahům, které s lázněmi tradičně máme,“ objasnila, jak se do nabídky školy dostal obor, který s jejím zaměřením dosud nesouvisel. Odborná výuka v tomto maturitním oboru bude zajištěna právě ve spolupráci s lázněmi, případně jinými zdravotnickými zařízeními.

Jednorázové stipendium

O rozšíření vzdělávací nabídky v regionu dlouhodobě usilovalo město Jeseník. „Lidé, kteří nově otevřené obory absolvují, určitě najdou v regionu práci,“ dodala starostka Blišťanová.

Žáci, kteří od příštího školního roku nastoupí na jednu z pěti středních škol zřizovaných na Jesenicku Olomouckým krajem, budou mít nárok na jednorázové stipendium.

„Hlavním cílem finančního příspěvku je podpora navýšení počtu žáků, kteří navštěvují střední školy na Jesenicku a také jejich motivace k vzdělávání právě v tomto regionu,“ řekl náměstek Ladislav Hynek.

Krajské peníze doplní příspěvek Sdružení měst a obcí Jesenicka. „Kolik by se do tohoto projektu mělo dát peněz, se budeme bavit na příští radě Sdružení,“ dodala starostka Blišťanová.