Ve středu okolo jednácté hodiny si v prostorách knihovny v Temenické ulici vybírá publikace dvojice žen. Spíše však živě debatují o plánovaném konci pobočky.

„Já chodím jen sem. Bydlím tady kousek, mně to vyloženě vyhovuje,“ říká čtenářka, která v minulosti shodou okolností pracovala v knihovně ve Velkých Losinách.

„Vždyť tu chodí školy, školky a celé tohle velké sídliště. Zdejší knihovna má čtenáře a určitě i výpůjčky. Potkávám tu staré babičky s batůžky na zádech. Není to tady jen o tom, že si půjčíte šest knížek, ale i o psychické podpoře. Že staří lidé přijdou a můžou si s knihovnicí popovídat,“ popisuje.

Zuzana Vykydalová zase do pobočky Sever chodí kvůli ochotě zdejšího personálu.

„Tady vám paní poradí, doporučí knížku. Nevím, proč by se to mělo rušit, když to tu tak žije. Jestli si někdo na tyhle prostory nedělá zálusk,“ uvažuje žena.

Je to chlouba Šumperka, míní lidé

Obě dámy vyzdvihují práci zdejší knihovnice Aleny Marečkové. Její vstřícnost vůči čtenářům i zaujetí, s nímž svou práci dělá.

„Takovou výzdobu, co tady má paní Alena, to se daleko široko nevidí. Je to chlouba Šumperka,“ zdůrazňuje Tomai Gelnarová.

Sama knihovnice nese rozhodnutí města velmi těžce. S uzavřením pobočky má skončit i ona.

„Zrovna dnes jsem tu měla besedu, kterou jsem víceméně probrečela. Dělat vánoční svátky, beseda, to je pro mě konec…,“ neudrží slzy. „Čtyřicet let praxe…,“ sklápí oči.

Z ekonomických důvodů

Ukončení provozu pobočky Sever schválili radní v polovině listopadu. O rozhodnutí město informovalo v úterý 3. prosince. Důvody tohoto kroku jsou podle samosprávy zejména ekonomické. Podstatně větší nová budova Masarykovy knihovny totiž potřebuje více peněz na provoz i mzdy. Uzavření pobočky Sever přinese roční provozní úsporu téměř milion korun.

„Navíc se momentálně potýkáme s obrovskou poptávkou po službách Střediska volného času Doris. Nejsme schopni zajistit dostatečné prostory pro všechny kroužky. Prostory knihovny se nabízí, abychom zde výrazně rozšířili aktivity v oboru tanečním,“ zmínil další z argumentů starosta Tomáš Spurný.

Náhradní řešení

Ředitelka městské knihovny Kamila Šeligová zdůraznila, že řadu služeb pobočky Sever se podaří nahradit.

„Na tuto pobočku chodí převážně starší čtenáři. Velmi nám na nich záleží. Na Severu pod organizací Pontis velmi aktivně působí klub důchodců. Do něj bychom umístili knihovnu se sto padesáti až dvěma sty svazky. Naše pracovnice by tam jednou či dvakrát měsíčně chodila uživatelům klubu knihy půjčovat. Na požádání by mohla dovézt i další knihy, o které mají zájem,“ sdělila Kamila Šeligová.

Na Sever knihovna přemístí od staré budovy v ulici 17. listopadu bibliobox. Do něj budou moci čtenáři vkládat knihy na vrácení.

Bezprizorní nezůstanou ani děti, kteří knihovnu Sever navštěvují v rámci výuky. Opakovaně sem dochází několik tříd blízkých základních škol. Těm knihovna nabídne lekce ve své hlavní budově.

Největší díl návštěvnosti tvoří děti z mateřinek. „Jednala jsem s paní ředitelkou a dohodly jsme se, že od nového školního roku by dvě třídy jezdily každý pátek do hlavní knihovny. Jedna třída by měla lekci, druhá muzikoterapii a pak by se vystřídaly,“ dodala Kamila Šeligová.

Pobočka Sever funguje na okraji temenického sídliště od září 1984. Ročně ji navštíví devět a půl tisíce lidí, kteří si v ní půjčí zhruba šedesát tisíc knih. Její fond čítá bezmála dvacet tisíc svazků knih. V pobočce je v současnosti zaregistrováno 563 čtenářů, 139 z nich současně navštěvuje i centrálu na ulici 28. října. V hlavní budově městské knihovny je registrováno 3631 čtenářů.