Na loukách se nad tančírnou v Loučné nad Desnou se v záplavě zelené objevují fialové ostrovy. Některé tvoří jen pár květů, jiné zabírají půl stráně. Tvoří je lupina. Okrasná rostlina původem ze severní Ameriky se na úbočí moravské hory Mravenečník množí rychlým tempem.

Fialové moře

„Je to u nás poměrně velký problém. Na loukách nad Tančírnou je lupiny obrovské množství. Na fotkách vypadá krásně, ale vytlačuje všechny původní druhy, které tu potřebujeme,“ řekla starostka Loučné nad Desnou Petra Harazímová.

Zámecký park v Loučné nad Desnou se zámkem a bývalou oranžerií, dnes kulturním domem.
Zámecký park je klenot Loučné, svatební termíny tu mají plné na rok

Ostrovy modrých květů nad vesnicí jsou každým rokem větší. „Když stojíte u tančírny nebo hasičárny, je vidět to fialové moře, lupina vedle lupiny. Každý rok jsou porosty lupiny větší. Skoro bych řekla, že dvojnásobně,“ odhadla starostka.

Trhání posvětilo CHKO

Obec proto před pár dny vyzvala návštěvníky, aby si z procházky kolem Loučné natrhali a odnesli kytici vlčího bobu do vázy. Cílem je zabránit produkci semen a omezit jeho další šíření.

„Lupinu chodí sbírat i děti ze školky, máme to posvěceno i od CHKO. Pokud tedy nechceme, aby nám na loukách zůstala jen ona,“ poznamenala Petra Harazímová.

V další části článku se dočtete:
- zda a jakým způsobem v Jeseníkách lupinu likvidují
- v čem je lupina nebezpečná a čím může být prospěšná

Trhání květů vlčího bobu oceňuje i Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky. „Lupinu samozřejmě také doporučujeme v rozkvětu natrhat do vázy. Jsme rádi, že se této osvětě intenzivně věnují i jiné instituce,“ uvedl Pavel Jurka z Agentury ochrany přírody a krajiny – Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Likvidace? Přednost má žláznatka a bolševník

Cílené likvidaci tohoto druhu se však ochranáři v Jeseníkách nevěnují. „Naši specialisté s externími odbornými spolupracovníky soustředí své úsilí spíše na tři až čtyři agresivnější rostlinné invazní druhy: netýkavku žláznatou, křídlatku japonskou i českou a bolševník velkolepý,“ poznamenal Pavel Jurka.

Obec se lupinu na svých pozemcích snaží likvidovat, možnosti má však omezené. „Kde můžeme, zasahujeme, ale obecních luk zase nemáme tolik. Mnohde nejsme majiteli pozemku a nikomu nemůžeme na jeho pozemku zasáhnout. I zemědělci lupinu docela řeší, jako pícnina není vhodná,“ řekla starostka.

Láká včely, ale je jedovatá

Lupina mnoholistá je do jisté míry užitečná. Jako jiné bobovité rostliny dodává do půdy dusík, láká také včely. Na druhou stranu je invazním druhem poškozujícím místní ekosystémy. Celá rostlina, zejména pak semena, je jedovatá. Obsahuje látky ze skupiny alkaloidů, které poškozují jaterní tkáň, nervový systém, srdce a ledviny.