Když Jan Kukačka a Viola Altová sbírali v okolí Vápenné materiál k diplomové a později i doktorandské práci, zaujal je kraj natolik, že jej chtěli více zpopularizovat.

„Během naší práce jsme objevili spoustu pěkných lokalit, které jsme se rozhodli propojit naučnou stezkou, aby se s nimi seznámili i další návštěvníci Rychlebských hor. K nejatraktivnějším místům patří zdejší kras. Zatímco Moravský Kras každý zná, o tom, že tato místa jsou i v Rychlebských horách, ví i málokdo z lidí, kteří tady žijí,“ řekla Viola Altová, která s několika dalšími nadšenci založila občanské sdružení Na Pomezí.

Průvodcem po stezce bude Anton Cajetan Latzel. Rodina Latzelů byla jedna z nejvýznamnějších průmyslnických rodin na Jesenicku v devatenáctém a počátkem dvacátého století. Anton Cajetan Latzel postavil v roce 1869 ve Vápenné první kruhovou pec na pálení vápna ve Slezsku.

„Byl průkopníkem nové techniky zpracování kamene. Latzel byl neuvěřitelná osobnost, vydával i vlastní peníze. V době krize vyplácel svým zaměstnancům část výplaty ve své měně a za tyto peníze si v jeho koloniálu mohli kupovat potraviny, kterých byl jinak nedostatek,“ řekl k osobnosti Latzela starosta Vápenné Leoš Hannig (TOP 09).

Starosta iniciativu nadšenců z občanského sdružení vítá. „Objevili spoustu informací, o kterých tady nikdo nevěděl. Kdyby jich nebylo, stezka by nevznikla,“ dodal Hannig.

Stezka je dlouhá devět kilometrů a začíná ve Vápenné u vlakového nádraží. „Pokračuje přes Polku, Lesní Čtvrť, Ztracené údolí, sedlo pod Kopřivným vrchem až do Horní Lipové. Na stezce uvidí návštěvníci v potoce chrliče, zastaví se u místa, kde bydlel Anton Cajetan Latzel. Projdou se po krásné krajině,“ zve k návštěvě starosta.