Film Franka Sauera a Serafine Lindemann vypráví o Hertě Lindemannové. Narodila se a vyrostla ve Velkých Kuněticích na Jesenicku. Po vyvlastnění po druhé světové válce dobrodružným způsobem uprchla nejprve do Švédska. Při přechodu přes pro ni neznámé a válkou zpustošené Německo v roce 1947 díky náhodě potkala v Hamburku svého budoucího manžela. Dnes žije v Hanzestadtu a v Bavorsku.

Od šedesátých let Herta pravidelně navštěvovala svůj starý domov na Jesenicku, poslední tři roky ve společnosti mnichovského filmaře Franka Sauera. Za pomoci nových přátel na místě se ve filmu vydávají na společnou cestu, oživují a objevují dávno zapomenuté vzpomínky v úplně novém světle.

„Hlavní protagonistka, Hertha Lindemann, se nakonec projekce nemohla zúčastnit z důvodu nemoci. Nicméně poslala alespoň zdravici. Aktuálně má devadesát devět let a v květnu oslaví stovku. I tak je nesmírně čilá a aktivní a i v tomto vysokém věku podniká každý rok cestu do Čech,“ poznamenala ředitelka Městských kulturních zařízení Jeseník Petra Fusová.

Po projekci hodinového snímku následovala beseda se tvůrci. Páteční projekce snímku by na Jesenicku nemusela být poslední. Mohl by být promítán například na příštím ročníku festivalu Im Zentrum.