„Nesmíme dopustit, aby se zásobení krví a plazmou dotklo nemocnic a krevních bank. Informovali jsme naše dárce o možnostech, jak se k nám bez problémů k odběru dostanou. Úzce spolupracujeme s nemocnicemi na zajištění optimální míry zásobení krví,“ uvedl předseda představenstva Agel Transfúzní služby Václav Kokeš.

Až patnáct procent dárců přijíždí do Agel Transfúzní služby ze sousedních okresů.

„Máme dárce nejen v okrese Šumperk, ale i v olomouckém a jesenickém okrese. Do bruntálského odběrového zařízení přijíždí zase mnoho dárců z Opavy a okolí,“ doplnil Václav Kokeš.

Pokud dárce bydlí v jiném okrese, je nutné se při přechodu hranic jednotlivých okresů prokázat u kontroly předem vyplněným a vytištěným čestným prohlášením. Jako důvod cesty mimo okres bydliště dárce pak stačí uvést, že cestuje do transfúzního střediska na odběr krve, nebo plazmy. Při zpáteční cestě stačí předložit zápis o odběru v legitimaci dárce.

Dobrovolné dárce i v současné době vítá rovněž transfuzní oddělení nemocnice v Jeseníku. I při současném nouzovém stavu totiž v nemocnici probíhají některé operace.

„Přípravky vyrobené z lidské krve jsou stále nenahraditelnou součástí léčby akutních krvácivých stavů z důvodů polytraumat, komplikovaných porodů, mnoha hematologických a onkologických pacientů, dále mohou být tyto přípravky potřeba například při léčbě předčasně narozených dětí,“ uvedla primářka Transfúzního oddělení Nemocnice Agel Jeseník Dagmar Adamová.

Na rozdíl například od krevní plazmy nelze některé přípravky dlouho skladovat. Červené krvinky lze použít do 42 dnů, krevní destičky pak do pěti dnů od odběru.