„Naše knihovna se v rámci regionálních funkcí o knihovnu ve Vikýřovicích stará, na paní Květu jsme moc pyšní,“ poznamenala ředitelka Městské knihovny T. G. Masaryka v Šumperku Kamila Šeligová.

Ocenění uděluje Vědecká knihovna v Olomouci ve spolupráci s Olomouckým krajem. Cílem je poděkovat aktivním neprofesionálním knihovníkům za jejich práci a obětavost, ale především pozvednout prestiž jejich činnosti a vyjádřit jim podporu.