„Tento motorový vůz, v dobové terminologii nazývaný kolejový autobus, vyrobila kopřivnická Tatra v druhé polovině roku 1931. U Českos­lovenských státních drah nesl označení M 120.417. Po ukončení pravidelného provozu v padesátých letech pak ještě sloužil jako sklad na vlečce v cukrovaru v Českém Brodě," představil historický unikát Martin Šůstal z Českých drah, který má oslavy na starosti.

Unikátní motoráček s typickou věží pro strojvedoucího umístěnou na střeše se nakonec stal součástí sbírky Národního technického muzea v Praze.

Náročnou rekonstrukci započal v osmdesátých letech tým fandů v šumperském depu. Opravu zdárně dokončili v roce 1991. „Slavíme tak i pětadvacet let muzejního provozu tohoto motoráčku, které prožil v péči nadšenců ze šumperského depa," vyzdvihl další kulaté jubileum Martin Šibal z Klubu přátel kolejového autobusu.

Jízdy zvláštních vlaků mezi Šumperkem a Libinou budou připomenutím obou těchto výročí. Zvláštní vlaky odjíždějí ze Šumperku v 9.50 a 13.50 hodin, z Libiny pak v 11.50 a 15.50 hodin. Čekání na zvláštní vlak si mohou cestující v Šumperku zkrátit prohlídkou dalšího motorového vozu ze sbírek Národního technického muzea – legendárního Hurvínka M 131.101 z roku 1948.

Vzhledem k omezené kapacitě Věžáku jsou vlaky povinně místenkové. Jízdenky, které jsou současně i místenkami, si mohou fandové železniční historie koupit v pokladnách na nádražích v Šumperku a na hlavním nádraží v Olomouci.

Kolejový autobus je dobové označení pro nejmenší motorové vozy vyráběné v letech 1927 až 1946 pro státní i soukromé dráhy. Nejznámějšími se staly vozy označené řadami M 120.4 a M 130.2, kterých mezi roky 1930 a 1936 vyrobila kopřivnická Tatra celkem 154 kusy.

Do dnešních dnů se zachovaly pouze dva. Přezdívku Věžák si vysloužily pro umístění stanoviště strojvedoucího ve věži na střeše vozu. Jediným dodnes provozním strojem je M 120.417 ze sbírek Národního technického muzea v Praze, který je i nejstarším provozuschopným motorákem v České republice.