Potvrdil tak dřívější rozhodnutí nižších soudů, podle nichž město musí restituentovi zaplatit za to, že se o dům řádně nestaralo a nechalo ho zchátrat. Ivanu Vavříkovi za to město muselo vyplatit 758 tisíc korun. Spolu s úroky a částí nákladů na soudní řízení se suma vyšplhala až na 1,4 milionu korun.

Celý spor se vleče už přes devět let. Ivanu Vavříkovi dal nejprve za pravdu okresní i krajský soud, který mu v roce 2012 přiřkl náhradu v celkové výši 1,17 milionu korun. Město tehdy nezaplatilo, Ivan Vavřík peníze získal teprve poté, co podal návrh na exekuci.

Město zároveň podalo dovolání, které tehdy Nejvyšší soud uznal. Celý spor se tak ocitl znovu na začátku a Ivan Vavřík musel peníze vracet. U okresního i krajského soudu ale znovu uspěl. Druhé dovolání ze strany města už Nejvyšší soud odmítl.

„Když jsem se dozvěděl výsledek, ani jsem se nějak neradoval. Myslím si, že celá kauza ještě nekončí, předpokládám, že město podá ještě ústavní stížnost," řekl Ivan Vavřík.

Vedení města rozhodnutí Nejvyššího soudu překvapilo. „Stejný soud nám dal jednou s dovoláním zapravdu a teď je vše jinak. Přitom jde o vleklý spor, kde se mezitím neobjevily žádné nové skutečnosti, takže rozhodování soudu by mělo být jednotné. Už proto, že je zároveň vodítkem pro město jako orgán veřejné správy, jak má v podobných věcech postupovat," podivuje se nad rozsudkem starosta Zábřehu František John.

Vedení města zároveň zváží, zda podá ústavní stížnost. „Zvažujeme další právní kroky, protože podle našeho názoru se Nejvyšší soud nevypořádal se všemi námitkami ze strany města, především s námitkou, že celá věc je už promlčená," doplnil František John.

Ivan Vavřík v minulých letech opakovaně nabízel městu mimosoudní dohodu. Zastupitelé, respektive radní na ni ale nikdy nepřistoupili. „Jednal jsem za ta léta s několika lidmi z vedení města a navrhoval, ať mi vyplatí polovinu požadované částky, že stáhnu žalobu, ale vždy bezvýsledně. Soudí se za městské peníze a divím se, že to Zábřežané ještě trpí," podotkl Ivan Vavřík.

Starosta John ale takový názor odmítá. „Máme povinnost starat se o majetek města s péčí řádného hospodáře. Město musí mít možnost obrátit se na soud stejně jako jakýkoliv soukromý vlastník. Naše dovolání bylo motivováno snahou ušetřit finanční prostředky města. Navíc poté, co nám dal už jednou Nejvyšší soud za pravdu, jsme měli velkou šanci, že peníze nebudeme muset platit," upozornil zábřežský starosta.

Celý spor vznikl v době restitučních tahanic o bytový dům. Krajský soud konstatoval, že město Zábřeh porušením povinností řádného hospodáře zanedbalo údržbu nemovitosti, takže kvůli tomu značně zchátrala. V odůvodnění rozsudku také výslovně uvedl, že město dovedlo dům až do stádia, kdy se jeho stav stal havarijním.

V kauze pak šlo především o to, od kdy běží promlčecí lhůta. Podle radnice začala dvouletá lhůta pro podání žaloby na náhradu škody běžet od listopadu 2002, kdy padl rozsudek o vydání domu v restituci. Podle Ivana Vavříka to bylo až v roce 2004, po vložení vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Nejvyšší soud v odůvodnění rozsudku konstatoval, ža zamítnutí žaloby o náhradu škody kvůli promlčení by bylo nepřiměřeně tvrdé.

Soudní tahanice kolem činžovního domu v Postřelmovské ulici v Zábřehu se celkově vlečou už více než dvacet let. Nejprve šlo o restituční spor o vrácení domu dědicům původní majitelky. Posléze kauza pokračovala sporem o nájemníky, které město mezitím do domu neoprávněně nastěhovalo. Následovala žaloba o náhradu škody.

Ivan Vavřík se soudí s městem téměř polovinu svého života. „Když začínal první soudní spor, byl jsem ještě mladý kluk. Teď je mi padesát a pořád není konec," kroutí hlavou.

Činžovní dům mezitím zrekonstruoval, má novou střechu i fasádu. Uvnitř je jedenáct bytů. Když ho přebíral, byl v žalostném stavu a říkalo se mu výstižně dům hrůzy. Nefungovala kanalizace, měl poškozenou statiku, střechou zatékalo, byty byly plesnivé, v některých nebyla vůbec voda, záchod měli lidé společný na chodbě a po chodbách se proháněli potkani.

Spor o dům Postřelmovská 1 v Zábřehu v datechIvan Vavřík. Rok 1975 – Majitelka Růžena Kratochvílová musela dům v Postřelmovské ulici č. 1, postavený ve 30. letech, za 60 tisíc korun prodat státu, protože ten jí hrozil vyvlastněním.

Rok 1995 – Milada Wurzenbergerová jako dědička původní majitelky podala u Okresního soudu v Šumperku žalobu, kterou se domáhala vydání domu Postřelmovská 1 s přilehlými pozemky.

Listopad 1999 – Okresní soud Šumperk vydal rozsudek, který žalobě nevyhověl; žalobkyně se odvolala.

Duben 2001 – Krajský soud v Ostravě rozsudek šumperského soudu zrušil a vrátil věc k dalšímu řízení.

Duben 2002 – Okresní soud Šumperk vydal nový rozsudek – podle něj mělo město dům žalobkyni vydat; město se odvolalo.

Listopad 2002 – zastupitelstvo rozhodlo stáhnout odvolání proti rozsudku, město nabídlo restituentce dohodu o vydání věci, ta ale odmítla dům kvůli havarijnímu stavu převzít.

Únor 2004 – Příbuzný restituentky Ivan Vavřík podal na základě rozsudku žádost o vklad na katastr, dům převzal, ale bez dohody s městem.

Květen 2004 – Nový majitel zahájil opravu domu.

Leden 2006 – Ivan Vavřík poprvé nabídl městu mimosoudní dohodu o uhrazení škod na domě; neuspěl.

Únor 2006 – Ivan Vavřík podal žalobu na město o náhradu škody ve výši 1,4 milionu korun.

Březen 2008 – okresní soud uznal, že město způsobilo škodu na domě, ale její výši neurčil; město se odvolalo.

Srpen 2008 – Ivan Vavřík vyhrál spor s městem o nájemníky neoprávněně nastěhované do domu v době restitučního sporu; museli se vystěhovat.

Rok 2009 – v několika stáních pokračoval spor u okresního soudu o určení výše škody na domě.

Červen 2011 – okresní soud rozhodl, že město má vyplatit polovinu požadované částky; město se odvolalo.

Březen 2012 – krajský soud potvrdil rozsudek nižší instance. Město mělo vyplatit 1,17 milionu korun.

Květen 2012 – Ivan Vavřík podal na město návrh na exekuci, protože nedostal včas vysouzené peníze.

Červen 2012 – zábřežští radní rozhodli, že město podá dovolání k Nejvyššímu soudu.

Listopad 2012 – Nejvyšší soud dal za pravdu městu, Ivan Vavřík musel peníze vrátit.

Listopad 2013 – okresní soud znovu potvrdil svůj původní rozsudek, město se následně opět odvolalo.

Září 2014 – krajský soud potvrdil rozsudek Okresního soudu v Šumperku, město má zaplatit 1,317 milionu plus část nákladů soudního řízení.

Srpen 2015 – Nejvyšší soud zamítl dovolání města jako nepřípustné.