Učitelé v ní bojují za zachování dosavadního automatického platového postupu po odpracování určitých let. Nelíbí se jim, že nově by měl o platech rozhodovat ředitel školy. Při stále menším počtu žáků, a tedy stále se snižujících příjmech škol, by mohla nastat situace, že jediným řešení by pro ředitele bylo snížit někomu základní plat. Dnes to udělat nemůže.

Druhé nebezpečí spatřují odboráři v tom, že nový systém by sice dával šanci rozlišit odměnou lepší a horší učitele, ale zároveň by umožnil postihovat ty, ke kterým má ředitel třeba osobní averzi, a naopak protežovat kamarády.

„Ke stávce se u nás připojilo 34 kantorů, hlavně z řad odborářů, to jsou více než dvě třetiny pedagogického sboru, proto jsem rozhodl, že do školy půjdou až na devět třídy vyššího gymnázia v osmiletém i čtyřletém studiu. Třídy nižšího gymnázia se učily normálně od osmi, protože část studentů dojíždí z okolních obcí a na devět by se do školy nedostali. Stejně by tady tu hodinu museli čekat,“ řekl ředitel Gymnázia Šumperk Milan Maceček. Výuku na nižším gymnáziu zajistili učitelé, kteří nestávkovali

Ředitel vyhlásil podmínky stávky na webových stránkách školy. Pod textem se objevila reakce jednoho ze studentů: „Vážení profesoři, nepřijde vám jedna hodina stávky MÁLO?. Děkuji.“

Na gymnáziu v Jeseníku se naopak učitelé do stávky nezapojili. „Konaly se tady olympiády a tato akce se už nedala zrušit,“ vysvětlil ředitel jesenického gymnázia Michal Žitňanský.