Děti na základních školách byly v uplynulém školním roce z rozhodnutí státu doma od poloviny října do konce listopadu a od začátku března do poloviny dubna. Poté následoval měsíc rotační výuky. Návrat do lavic však byl spojen s pravidelným testováním a povinností nosit roušky.

Výhrady k rouškování a testování, ale třeba i zkušenost z výuky v distanční formě přivedly některé z rodičů k úvahám, zda a jaké má klasická školní docházka alternativy.

Ilustrační foto
Ve Starém Městě sehnali náhradu za praktika. Lékaře lákali videoklipem

„Můj syn má nastoupit do první třídy. Když jsem viděla, jak šílený byl poslední školní rok, přemýšlela jsem, jestli ho neučit doma. Ještě rok budu na mateřské a nějak bych to zvládla i potom. Nejhorší je ta nejistota. Nikdo nedokáže říct, jestli budou i v září roušky nebo testy. Taky nikdo neví, jestli zase školy nezavřou úplně,“ řekla maminka šestiletého chlapce ze Šumperska.

Ředitel Základní školy Jeseník Dominik Liberda řešil v posledních týdnech několik žádostí o individuální vzdělávání. „V minulosti to většinou byla nějaká žádost jednou za dva nebo tři roky. Teď jich je víc. Na stole mám tři žádosti o individuální vzdělávání,“ sdělil.

Co nabízí spolek spolek Tydli Mydli?

V Šumperku vychází dětem na individuálním vzdělávání a jejich rodičům vstříc spolek Tydli Mydli. Nabízí volnočasový dopolední program, v rámci kterého se děti mohou společně učit.

„Měli jsme informační besedu, ozvalo se nám asi šest rodičů, že by k nám dali své děti. V některých případech jde i o sourozence, takže bychom mohli mít sedm až osm nových dětí,“ řekla lektorka a vedoucí aktivit spolku Pavla Čermáková.

Na základních školách v Šumperku se v uplynulém školním roce žádný žák individuálně nevzdělával. Jaká bude situace od září, o tom bude mít Městský úřad Šumperk informace během října. V okolí Šumperku jsou dvě školy, na kterých je zapsán vyšší počet žáků s individuálním vzděláváním – v Bohutíně v Loučné nad Desnou.

„Předpokládáme, že děti s trvalým pobytem v Šumperku, které rodiče chtějí individuálně vzdělávat, budou zapsány pravděpodobně na dvou výše uvedených školách,“ sdělila mluvčí města Šumperka Soňa Singerová.

Péče o nemocné s covidem. Ilustrační foto
Covid byl v Olomouckém kraji až třetí nejčastější příčinou úmrtí

„Domškoláky“ má zapsané také základní škola v Hrabové. Podle ředitelky Jany Vondálové nikdo z dětí, které do školy docházejí prezenčně, ani neuvažoval o tom, že by nově přešel na domácí vzdělávání.

„V tuto chvíli máme v rámci domácího vzdělávání jen dvě rodiny a není to nikdo místní. Počet dětí v individuálním vzdělávání je hodně dán kapacitou školy, kterou máme poměrně naplněnou. Jaký je o toto celkově zájem ve společnosti, nedokážu říct. Nicméně jsme měli přezkušování domácích školáků a maminka zmiňovala, že se v jejím okruhu známých zájem trochu rozrostl,“ řekla Jana Vondálová.

Individuální vzdělávání zákon umožňuje na základních školách a v posledních ročních škol mateřských. O jeho povolení rozhoduje ředitel školy, do které byl žák přijat. Dítě na prvním stupni musí učit člověk nejméně s maturitou, na druhém stupni pak absolvent vysoké školy. Součástí individuálního vzdělávání je přezkoušení na konci každého pololetí.