Cílem návštěv zdravotních klaunů je zpříjemnit dětem pobyt v nemocnici. Klauni docházejí do Šumperské nemocnice pravidelně každý měsíc.

Odborníci považují profesionální zdravotní klauny za účinnou součást léčebného procesu. Podobné návštěvy pro pobavení dětí se v současnosti používají na dětských odděleních po celé Evropě.

„Klauni dokážou zlepšit psychický stav pacientů, což se pozitivně odráží na jejich zdraví. Úzkostlivější pacienti se díky nim odreagují od napětí spojeného s léčbou nebo z neznámého nemocničního prostředí. Malí pacienti na klauny reagují velmi pozitivně,“ řekla vedoucí sestra dětského oddělení Šumperské nemocnice Petra Růžičková.

Její slova potvrdil sedmiletý Míša, kterého návštěva klaunů příjemně překvapila.

„Byli vážně srandovní. Až se vrátím domů a do školy, budu o klaunech vyprávět kamarádům,“ svěřil se malý pacient se svými dojmy.

Klauniáda začíná vždy konzultací se zdravotnickým personálem o psychickém a zdravotním stavu pacientů, dezinfekcí rekvizit a rukou. Pak už zdravotní klauni zaťukají na dveře pokoje a zeptají se, jestli mohou dál.

„Dovolí-li návštěvu klaunů zdravotní stav pacientů, pak nezáleží na jejich věku. Pro každého mají zdravotní klauni připraveno množství kouzel, písniček, nevšedních ,léčebných metod´ a nečekaných legračních situací,“ dodala s úsměvem Petra Růžičková.