Novinku v závěrečné fázi vývoje testuje více než půl roku pětice lékařů radiodiagnostického oddělení. Systém za tu dobu vyhodnotil snímky hrudníku více než tří a půl tisíc pacientů.

Systém umělé inteligence je zapracován do programů, v nichž si lékaři prohlíží snímky pacientů. Snímek z nemocnice v anonymizované podobě putuje pomocí zabezpečeného datového připojení do společnosti, která systém provozuje. Umělá inteligence obraz během okamžiku vyhodnotí a predikce zašle zpět do počítače vyšetřujícího lékaře.

Umělá inteligence snímky jednotlivých pacientů roztřídí podle míry podezření na patologický nález. Výstupem u každého snímku je zjednodušený lékařský popis v textové podobě a zároveň grafická lokalizace nálezu spolu s určením, o jakou patologii se jedná. Software dokáže rozlišit sedm typů nálezů.

„Naším cílem je záchyt akutních nálezů, ale i těch dlouhodobých, které mohou způsobovat komplikace. Carebot pomáhá zachytit i některé okem téměř nepostřehnutelné nálezy,“ řekl jeden ze zakladatelů společnosti Carebot Matěj Misař.

Pavilon E šumperské nemocnice v červenci 2023.
Šumperská nemocnice zrevitalizovala další pavilon

Systém byl v počátečních fázích vývoje natrénován pomocí stovek tisíc anonymizovaných snímků z celého světa. Součástí týmu tvůrců byly čtyři desítky radiologů z celé Evropy, kteří na snímcích popisovali jednotlivé nálezy.

Na základě jejich diagnóz se systém učil. Současné testování v šumperské nemocnici bylo závěrečnou fázi před spuštěním systému do ostrého provozu.

Dobře pozná negativní nálezy

Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Šumperk začalo systém zkoušet na přelomu letošního března a dubna. Do testování se zapojilo pět zkušených lékařů, kteří vývojářům poskytovali zpětnou vazbu. Podle primáře Jiřího Gerolda bylo patrné, jak se systém postupně zdokonaluje.

„V současné době je schopen dobře poznat negativní nálezy. Je schopen pacienty vyselektovat, seřadit je podle pozitivity nebo negativity. Můžeme se dříve věnovat pozitivním nálezům,“ řekl primář Gerold.

Hlavní přínos vidí u mladých radiologů, kterým software pomůže získávat při popisu snímků zkušenosti.

„Další využití vidím u praktických lékařů. V současné době není problém posílat snímky, pokud má praktický lékař přístup do sítě. Další využití bych viděl v odborných ambulancích v naší nemocnici,“ doplnil.

Nové operační stoly jsou komfortnější a dají se navíc sdílet s těmi stávajícími.
Plné vychytávek. Nemocnice Šumperk pořídila nové operační stoly

Neunaví se

Podle náměstka pro lékařskou péči Nemocnice Šumperk Josefa Čikla je velkou výhodou umělé inteligence, že se na rozdíl od člověka neunaví. I pro zkušeného odborníka poslouží jako „druhé oči“.

„Umělá inteligence má budoucnost v popisu dalších rentgenových vyšetření, ať už jsou to mamografie, CT, magnetické rezonance. Je to významný milník v medicíně. Radiology určitě o práci nepřipraví, za popis je vždy zodpovědný lékař, ale zefektivní jeho práci,“ řekl.

S rostoucím věkem dožití roste počet radiodiagnostických vyšetření. To zároveň klade stále vyšší nároky na lékařské odborníky, jejichž počet úměrně množství vyšetření neroste.

Nemocnice Šumperk testování umělé inteligence rozšíří, konkrétně na příjmovou ambulanci interny. Bude první v Česku.

„Byl by to první ukazatel pro lékaře, jestli je na snímku nějaký nález. Velké nálezy pozná i nezkušený radiolog, ale drobnější změny systém hodnotí dobře a může být nápomocný pro neradiologické lékaře,“ řekl Jiří Gerold.