„Pacient obdrží na recepci doklad o úhradě regulačního poplatku. S ním jde do pokladny, která je umístněna rovněž v prostoru centrálního příjmu vedle recepce. Pokladnou potvrzený doklad o úhradě pak předloží lékaři v ambulanci. Pokud lékař usoudí, že pacient patří do kategorie osvobozené od poplatku, potvrdí mu to na stejném dokladu a peníze si pak pacient vyzvedne opět v pokladně,“ uvedla Eva Prociková ze sekretariátu ředitele nemocnice.

V ambulancích, které jsou mimo centrální příjem, jako je na příklad gynekologická, dětská nebo neurologická, platí pacient přímo v ambulanci; v případě oční ambulance v recepci očního oddělení. O platebních automatech v Šumperku neuvažují.

„Při rozhodování o způsobu výběru poplatků jsme upřednostnili vstřícný přístup k pacientům a poplatky vybírá zdravotnický personál, i když je to zatěžující. Zejména pro starší pacienty by mohlo být zacházení s automatem obtížné,“ uvedla finanční náměstkyně ředitele nemocnice Marie Poláchová.

Hospitalizovaný pacient dostane při odchodu z nemocnice fakturu, kterou může uhradit přímo na oddělení, anebo do osmi dnů platebním převodem, případně poštovní poukázkou. Poplatek za den hospitalizace ke 60 korun.

Šumperská nemocnice nabízí nadstandardní služby na všech odděleních, kde to prostory a provoz umožňují.

„Nabízíme nadstandardní pobyt na jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji a zapůjčení spotřebičů, na příklad. televize. Cena za nadstandardní pokoj se pohybuje od 250 do 350 korun podle typu pokoje, cena za spotřebič je v průměru 40 korun za den,“ informovala Eva Prociková.

V Jesenické nemocnici vybírají poplatky přímo v jednotlivých ambulancích, hospitalizovaným pacientům vystavují faktury.

„O zavedení automatů neuvažujeme, mimo jiné i z bezpečnostních důvodů. Když jsou zloději schopni nám tady vykrást nápojový automat, vybrat z něj tři sta korun a udělat hmotnou škodu za třicet tisíc, tak platební automat by určitě dopadl brzy podobně,“ uvedl zástupce ředitele nemocnice Petr Krátký.
Jesenická nemocnice nabízí nadstandardní služby na většině oddělení v podobě jednolůžkových pokojů vybavených vlastním sociálním zařízením, televizí, telefonní linkou a připojením na internet. Cena se pohybuje v průměru kolem dvou set korun na den.