Pro seniory, chronicky nemocné, zdravotně postižené i pro jejich příbuzné či pečovatele jsou určeny náramky, které fungují jako jednoduchý mobilní telefon. S pomocí několika tlačítek si může majitel náramku přivolat například pomoc příbuzného nebo lékaře.
Další náramky pro klienty s Alzheimerovou nemocí jsou vybaveny GPS lokátorem, který v případě potřeby zjistí, kde se majitel nachází, nebo kde byl, než se ztratil signál.

Osmdesát pět náramků pro celou Arcidiecézní charitu Olomouc zkompletovali pracovníci chráněné dílny Charity Zábřeh v Lošticích.

„V Zábřehu jich zůstalo osm. Dosud jsme přidělili jeden, další klienti službu zvažují. Zatím to bude formou zápůjčky na jeden měsíc, ale klienti nebo jejich příbuzní si je budou moci také koupit nastálo,“ uvedl ředitel zábřežské Charity Jiří Karger.

Další projekt s názvem Charita v 21. století testují v Zábřehu pro kolegy v celé republice. Pečovatelkám a ošetřovatelkám má ušetřit až dvě hodiny složitého papírování po návratu z terénu.

„Výkony u klienta zaznamenají do mobilního minipočítače PDA a záznam přímo od klienta odešlou zdravotní pojišťovně i centrálnímu počítači své Charity,“ představil novinku Karger.

Pokud některá ošetřovatelka onemocní, vrchní sestra v centrále operativně přesune péči o klienta její kolegyni prostřednictvím minipočítače, který jí doručí také rozpis úkonů a údaje z kartotéky.

Minipočítače už od konce února testuje osmadvacet sester a pečovatelek na území Charity Zábřeh. Pokud se program osvědčí, mohl by se rozšířit do všech Charit v republice, případně i do dalších organizací poskytujících podobné služby.