„Poplatky je přitom možné uhradit několika možnými způsoby, lze platit měsíčně, čtvrtletně i pololetně. Platbu lze zařídit také přes SIPO. Na pokladně městského úřadu je možné složit hotovost nebo použít platební kartu," sdělila Pavla Snášelová z oddělení vymáhání pohledávek šumperské radnice.

Od placení popelnic mohou být osvobozeni lidé, kteří delší dobu pobývají v zahraničí, o to si ale musí požádat. „Stačí doložit kopii dokladu, který dosvědčí, že dotyčný je skutečně v zahraničí. Může se jednat například o nájemní nebo pracovní smlouvu," upozornila Pavla Snášelová. Naopak za odpady jsou povinni platit lidé, kteří v Šumperku sice trvalé bydliště mají, ale přitom žijí na jiném místě v České republice.

Za svoz odpadu platí každý člověk, který má v Šumperku trvalé bydliště 492 korun ročně, v případě, že domácnost využívá vlastní popelnici, je roční sazba 444 korun.  Poplatky se vztahují na každého člena domácnosti. Od nového roku se ovšem poplatky za odpady zvýší na zhruba 650 korun. Radnici to umožnila novela zákona o odpadech, která byla schválena teprve nedávno. Město tak chce dostat odpadové hospodářství na takzvaný nulový stav, aby svoz a třídění nemusela dotovat ze svého rozpočtu.