Lidé vyjadřovali nesouhlas s tím, aby děti v základních a mateřských školách musely nosit roušky. A také s testováním dětí probíhajícím v prostorách školy bez přítomnosti rodičů formou výtěru z nosu. Pod dokument se podepsalo 1135 lidí ze Šumperku, ale například i z Bludova, Libiny nebo Zábřehu.

„Podmínit předškolní a školní docházku testováním dětí a nošením roušek je naprosto nepřijatelné. My, níže podepsaní občané, říkáme jasné ne rouškám v mateřských a základních školách. Testování pouze za změněných a přijatelných podmínek: šetrná forma testu ze slin, "plivací testy“, nejlépe v domácím prostředí,“ stojí v dokumentu.

„Vraťme děti do škol bez podmínek, bez roušek a ideálně bez testu. Pokud test, tak samotest za podmínek srovnatelných s firmami. Proč se má dítě testovat, být negativní a sedět ve třídě v roušce vedle dalšího negativního dítěte a poslouchat výklad očkovaného učitele v respirátoru?“ táží se rodiče.

Proč nemůže město části věcí vyhovět?

Na radnici se již podruhé sešel starosta Tomáš Spurný a místostarostka Marta Novotná se zástupci z řad rodičů, kteří městu výzvu zaslali. Vedení města s rodiči diskutovalo nad problematikou nošení roušek ve školách, testování a návratu dětí do škol.

„Zhodnotili jsme také situaci ve školách po návratu dětí do lavic,“ uvedla místostarostka Marta Novotná.

Rodičům popsala kroky, které město a školy podnikly od jejich poslední schůzky v den nástupu dětí do škol. Vysvětlila důvody, proč části požadavků rodičů nešlo plně vyhovět. Není to totiž v kompetenci orgánů města, úřadu, ani ředitelů.

„Část podnětů od rodičů již vedení města tlumočilo hejtmanovi Olomouckého kraje. Výzva jako celek bude po kompletaci podpisových archů zaslána na příslušná ministerstva a část podnětů bude průběžně komunikována s řediteli škol,“ doplnila místostarostka.

Vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů Olga Hajduková zaslala ředitelům všech škol zřizovaných městem dopis. Upozornila v něm na skutečnost, že si žáci mohou přinést vlastní test a vyzvala pedagogy, aby v procesu testování přistupovali k dětem citlivě.

Pro "odmítače" online

V dopise k ředitelům zazněla i žádost, aby motivovali učitele k tomu, aby dětem, které z důvodu odmítaní testování nebo nošení roušek nechodí do školy, případně dětem v karanténě či nemocným, umožnili připojit se do výuky online. To znamená, aby pedagoga při vyučování snímala kamera například z notebooku, prostřednictvím něhož by se žák měl možnost přímo do výuky online připojit.

Vedení města zároveň rodičům přislíbilo, že osloví instituce na krajské úrovni, aby zjistily způsoby, jak omezit nošení roušek ve třídách a možnost návratu dětí do škol bez roušek. Souhlasilo také s tím, že dá podnět ministerstvům, aby smysluplně objednávalo testovací sady pro děti a další zdravotnický materiál.

„To, že nakonec se rodiče společně s vedením města shodli na ústupku nebo kompromisu, je v pořádku. Hledáme průnik požadavků rodičů, ředitelů škol a možností zastupitelů ovlivnit vládní nařízení,“ poznamenala k výsledku jednání zástupkyně ředitele Jitka Čulíková.